Artykuły

Problemy z kontrolą jakości monitorów w szpitalu – rozwiąże RadiNET® Pro

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 3/2018
Oprogramowanie RadiNET® Pro pozwala na spójne zarządzanie kontrolą jakości monitorów używanych w systemach PACS, HIS i RIS szpitala. Odciąża to administratorów i fizyków medycznych, obniżając koszty związane z kontrolą jakości i utrzymaniem monitorów w ciągłej pracy. RadiNET®Pro informuje o każdej zmianie ustawień monitorów, wysyłając natychmiastowe powiadomienie e-mailem do osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości w szpitalu tak, aby jak najszybciej mogła zareagować. Więcej

Informatyzacja szpitali w Polsce – STAN AKTUALNY I  KIERUNKI ROZWOJU

źródło: OPM, 9/2017
Współczesne definicje i terminologie skłaniają do myślenia o informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce jako o procesie wdrażania licznych usług z zakresu e-zdrowia. W literaturze za e-zdrowie przyjmuje się połączenie wszystkich rozwiązań informatyki i telekomunikacji mające na celu zrealizowanie pełnego wachlarza funkcji dotyczących dostępności, efektywności i jakości w sektorze ochrony zdrowia. Więcej

Radioterapia – zasada działania

źródło: www.affidea.pl
Radioterapia jest metodą leczenia wykorzystującą energię promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące działa na komórki bezpośrednio – powodując uszkodzenie nici DNA, i pośrednio – powodując radiolizę wody oraz wtórne uszkodzenie jej struktur spowodowane wolnymi rodnikami. Zmiany fizykochemiczne zachodzące w komórce upośledzają jej zdolność do podziałów i zaburzają czynności metaboliczne. Z terapeutycznego punktu widzenia najistotniejsze są uszkodzenia, które prowadzą do śmierci komórki. Dawka promieniowania pochłoniętego wyrażana jest w jednostkach Grey (Gy) i ma wymiar J/kg. Więcej

PET/CT – Zasada działania

źródło: www.affidea.pl
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych i należy do szerokiej grupy badań radioizotopowych. Łączy w sobie zalety badań anatomicznych (CT) oraz funkcjonalnych (PET). Dzięki fuzji obrazów PET i CT jesteśmy w stanie nie tylko zobrazować ogniska patologicznego gromadzenia radioznacznika, lecz również z dużą dokładnością zlokalizować ich położenie anatomiczne. Więcej

Zastosowanie monitorów multimodalnych – monitor diagnostyczny EIZO RadiForce RX440 4MP

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 2/2017
Czym jest multimodalność monitora medycznego? Tomożliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie wszystkich niezbędnych badań pacjenta w standardzie DICOM oraz kolorowych rekonstrukcji jednocześnie. Przy czym obszary niewymagające jasności podświetlenia DICOM (400 cd/m2 dla klastycznej radiologii i 200 cd/m2 dla CT i MRI) są wyświetlane tak, aby nie męczyć oczu lekarza nadmiernym podświetleniem.Więcej

NX+ Musica 3: Inteligentne przetwarzanie obrazów i zmniejszenie dawek

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 2/2017
Opracowana przez Agfa HealthCare stacja akwizycyjna NX z algorytmem MUSICA – obecnie wersja 3 – pozwala na uzyskanie zdjęć o najwyższej, powtarzalnej jakości przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu dawek promieniowania. Obsługa programu jest bardzo prosta, co dodatkowo przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy techników i lekarzy diagnostów. Więcej

Zaawansowana analiza wątroby w aplikacji Synapse 3D – Fujifilm

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 5/2016
W ostatnich latach aktywnie dąży się do zapewnienia większego bezpieczeństwa operacji, poprzedzając je symulacjami przeprowadzanymi za pomocą technologii trójwymiarowej wizualizacji obrazu. Podążając za tym trendem, Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej uznało „nawigację wspomaganą obrazowo w hepatektomii” za zaawansowaną technikę medyczną. Więcej

Rozwój ultralekkiej kasety nowej generacji DR „DEVO II”

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 3/2016
W niniejszym opracowaniu przedstawiono nowy typ kasety o nazwie „FUJIFILM DR DEVO II”. DEVO II jest najlżejszą na świecie kasetą DR o wadze jedynie 1,5 kg (dla C24i), która – dzięki innowacyjnej budowie i znaczącym usprawnieniom wewnętrznych układów – ogromnie ułatwia codzienną pracę technika, gwarantując doskonały obraz przy niskiej dawce. Więcej

Zintegrowane systemy informatyczne do obsługi przychodni

źródło: OPM, 7-8/2016
Od 1 sierpnia 2017 roku zostaje wprowadzony bezwzględny obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta (EDM) przez jednostki służby zdrowia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich placówek niezależnie od ich wielkości, dlatego informatyzacja dokumentacji obejmie nie tylko szpitale, ale także przychodnie lekarskie oraz prywatne gabinety medyczne. Więcej

Internetowe konto pacjenta – role i funkcje

źródło: OPM, 1-2/2016
Wdrożenie systemu EHR wraz z portalem pacjenta prowadzi do pozytywnych zmian w systemie ochrony zdrowia, takich jak: obniżenie kosztów funkcjonowania placówek, uszczelnienie systemu, podniesienie jakości dokumentacji medycznej, a co za tym idzie, podniesienie jakości świadczonych usług. Więcej

Projektowanie zakładu diagnostyki obrazowej

źródło: OPM, 10/2015
Dziedzina medycyny związana z obrazowaniem w tej chwili przeżywa bardzo szybki rozwój, jednak nie ma to dużego odzwierciedlenia w ogólnym opisie wymogów dla pomieszczeń, w których dany sprzęt rentgenodiagnostyczny ma się znajdować. Projektantom należy zalecać uzyskiwanie przed przystąpieniem do projektowania jak największej ilości informacji na temat przyszłego aparatu i przeprowadzanych w nim badań. Więcej

Audyt oprogramowania: potrzeba czy obowiązek?

źródło: OPM, 5/2015
Audyt przeprowadzany jest na wszystkich stacjach roboczych i serwerach w placówce. Pozwala na dostarczenie szczegółowych informacji o zainstalowanych na nich aplikacjach oraz plikach przechowywanych na dyskach, które mogłyby być sprzeczne z wytycznymi jednostki oraz obowiązującym prawem. Więcej

Zintegrowane systemy informatyczne w szpitalu – HIS, RIS, LIS

źródło: OPM, 9/2015
Informatyzacja wszystkich dziedzin życia staje się faktem. Również sektor ochrony zdrowia musi dostosować się do obecnych wymogów związanych z dostępnymi technologiami informatycznymi. Od lipca 2017 r. dokumentacja elektroniczna powinna zostać wprowadzona we wszystkich jednostkach leczniczych. Więcej

W trosce o rozwój radiologii

źródło: OPM, 6/2015
HELIMED Diagnostic Imaging,jako pierwsza prywatna firma świadcząca usługi z zakresu radiologii na Śląsku, otrzymała wyróżnienie i podziękowanie za wkład w rozwój tej dziedziny medycyny w regionie. Wieloletnie działania placówki docenił Śląski Oddział Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Więcej

Kompleksowe wyposażenie zakładu radiologii

źródło: OPM, 10/2015
Podstawową zasadą przy każdym zakupie i procesie tworzenia pracowni radiologicznej powinna być dbałość o efektywność i możliwie najpełniejsze wykorzystanie instalowanego wyposażenia. W ostatnich latach inwestycjom dokonywanym przez szpitale z pewnością sprzyjała możliwość uzyskania unijnego dofinansowania. Więcej

Poprawa jakości obrazu zdjęć rentgenowskich przy użyciu technologii Wirtualnej kratki

źródło: inzynier i fizyk medyczny, 5/2015
W artykule przedstawiono nową metodę przetwarzania zdjęć rentgenowskich – technologię Wirtualnej kratki, dzięki której słaba jakość zdjęcia wynikająca z rozproszonego promieniowania w przypadku wykonania zdjęcia bez kratki fizycznej ulega znacznej poprawie. Technologia ta poprawia jakość zdjęć rentgenowskich wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej, zwykle przy zdjęciach przyłóżkowych oraz na SOR-ach. Kratki fizyczne są często używane w celu zminimalizowania wpływu rozproszonego promieniowania. Jednak ze względu na trudności związane z prawidłowym ułożeniem lub pilnym trybem ich wykonywania, zdjęcia robione są bez takiej kratki, co skutkuje niskim kontrastem zdjęć. Oprogramowanie Wirtualnej kratki oblicza składową rozproszonego promieniowania dla zdjęcia zrobionego bez użycia fizycznej kratki, poprawia jego kontrast i ziarnistość. Technologia ta rozwiązuje problem artefaktów pojawiających się w wyniku nieprawidłowego ułożenia kratki, a co za tym idzie, znacznie ułatwia pracę techników. Poniższy raport przedstawia zarys zastosowania Wirtualnej kratki oraz wyjaśnia jej użyteczność na podstawie próbnych badań. Więcej

Synergia opieki

źródło: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 6/2015
Opieka zdrowotna skupiona na pacjencie, zindywidualizowana, wykorzystująca potencjał profilaktyki personalizowanej, zoptymalizowana pod względem kosztów i przede wszystkim gwarantująca ciągłość leczenia – realizacja tych postulatów wymaga cyfryzacji danych medycznych i interoperacyjności systemów informatycznych. Tegoroczną edycję eHealth Week 2015 – największej w Europie konferencji poświęconej e-zdrowiu – można podsumować tezą, że inwestycje w rozwiązania IT dla ochrony zdrowia to lokata w wyższy poziom opieki zdrowotnej.Więcej

Niewidzialna ręka technologii

źródło: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 6/2015
Jaką rolę odegra sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia? Czy superkomputery zrewolucjonizują sposób diagnozowania, terapii oraz prowadzenia badań klinicznych? Naszymi rozmówcami są John Crawford oraz Matej Adam, eksperci rozwiązań dla rynku ochrony zdrowia w IBM. Więcej

EHR jako nowoczesna aplikacja informatyczna wspierająca system ochrony zdrowia

źródło: Inżynier i Fizyk medyczny, 05/2014
Rozwój informatyki i jej wpływ na różne dziedziny życia jest mocno zauważalny na polu medycznym. Obejmuje on nie tylko medycynę, lecz także nauki pokrewne. Jednym z aspektów tego oddziaływania jest rozwój aplikacji informatyczno-administracyjnych dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu niemedycznego. Narzędzia tego typu mają za zadanie ułatwić niektóre procedury oraz skrócić pracę administracyjną do absolutnego minimum, dzięki czemu personel może poświęcić więcej uwagi pacjentowi. Więcej

Zintegrowany zakład diagnostyki obrazowej

źródło: OPM, 5/2013
Szpitalne systemy informatyczne w ostatnich latach są rozwijane i wdrażane na świecie przez wiele firm. Współcześnie funkcjonowanie nowoczesnych jednostek służby zdrowia bez zaawansowanych systemów informatycznych jest niemożliwe. Zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne wymuszają wielostopniową kontrolę procesów leczniczych. Więcej

Trendy informatyzacji szpitali w Polsce

źródło: OPM, 3/2013
Od ponad dwóch dekad próbuje się uzgodnić spójną wizję informatyzacji w systemie opieki zdrowotnej, próbując jednocześnie wdrażać niektóre rozwiązania informatyczne (głównie w zakresie komputeryzacji części polskich szpitali). Więcej

Zintegrowany system informatyczny w szpitalu im.L.Rydygiera w Krakowie

źródło: OPM, 1-2/2013
Obecny stan informatyzacji szpitala jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy dyrekcją szpitala a firmą implementującą system oraz wysokiego zaangażowania pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala. Więcej

Informatyzacja służby zdrowia – niekończąca się historia?

źródło: OPM, 07/2012
Informatyzacja służby zdrowia jest jednym z najciekawszych zjawisk polskiej branży informatycznej. Po pierwsze, stan zacofania informatycznego medycyny względem innych branż musi zastanawiać. Mówimy przecież o sferze naszego życia dotyczącej wszystkich Polaków i to już od pierwszych chwil życia. Ponadto ochrona zdrowia, mimo uwag o zbyt małych środkach finansowych, jest jednym z najistotniejszych pod względem skali kosztów obszarów zarządzania Państwem. Więcej

Elektroniczna dokumentacja medyczna

źródło: OPM, 04/2012
Przed nami rewolucyjna zmiana, jaką jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Aby pozyskać podobne wsparcie w ochronie zdrowia, jakie z technologii informacyjnych uzyskują inne działy gospodarki i działalności ludzkiej, należy podjąć intensywne prace przejścia z formy papierowej na elektroniczną w zakresie dokumentowania procesów związanych m.in. z działalnością leczniczą. Więcej

Teleradiologia

źródło: OPM, 03/2012
Teleradiologia stanowi zdalną ocenę (opis) materiałów z diagnostyki obrazowej dla celów diagnostycznych lub konsultacji (1, 2). Z tego względu nie jest ona usługą kierowaną bezpośrednio do pacjenta, choć jest wykonywana pośrednio na jego korzyść. Ma ona formę zdalnego kontaktu między specjalistami medycznymi (ewentualnie z udziałem specjalistów informatyki medycznej i zabezpieczenia technicznego transmisji). Więcej

Ziosoft – nowa era w kardiologii

źródło: OPM, 12/2011
Możliwości diagnostyki obrazowej stają się z roku na rok coraz większe. Dzieje się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii. Powoduje on sytuację, w której cyfrowe obrazy medyczne uzyskuje się z wielu różnych urządzeń, a ich jakość jest coraz lepsza. Więcej

Systemy CR w praktyce medycznej

źródło: Inżynier i Fizyk medyczny, 04/2012
Już ponad dekadę systemu radiologii pośredniej (Computed Radiography) funkcjonują w polskich placówkach służby zdrowia. Lawinowy postęp cyfryzacji jest faktem głownie dzięki elastyczności tego systemu i możliwości wykorzystania posiadanej infrastruktury. Ucyfrowienie aparatu analogowego zajmuje czasami tylko jeden dzięń pracy, a dodatkowa zaletą tego rozwiązania jest możliwośc ucyfrowienia kilku aparatów RTG jednym wydajnym skanerem. Więcej

Ucyfrowiony szpital, a co dalej z przechowywaniem obrazów

źródło: Inżynier i Fizyk medyczny, 03/2012
W dobie ucyfrowienia szpitali, badań pacjentów i całej informacji szpitalnej, gdzie pojemności pojedynczych badań pacjentów wykonanych na nowoczesnym sprzęcie sięga ponad 1 GB, często zadajemy sobie pytanie, gdzie znajduje się złoty środek pomiędzy optymalną infrastrukturą przechowywania danych a wysokością niezbędnych wydatków na tę inwestycję. Więcej

PACS – system do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych

źródło: Inżynier i Fizyk medyczny, 03/2012
Wdrożenie systemu PACS to warunek konieczny do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci cyfrowej. Obowiązek ten z dniem 1 sierpnia 2014 r. nakłada na wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Więcej

Telemedycyna wczoraj i dziś

źródło: Inżynier i Fizyk medyczny, 03/2012
Rozwój technik telekomunikacyjnych i informatycznych obserwujemy również w medycynie. Dotyczy to w szczególności wymiany informacji i danych na odległość pomiędzy różnymi instytucjami medycznymi ( klinikami, szpitalami, placówkami lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, aptekami, laboratoriami itd.), wykorzystując do tego celu między innymi Internet, rozległe sieci komputerowe WAN (Wide Area Network), sieci lokalne LAN(Local AreaNetwork) oraz sieci telefonii komórkowych. Więcej

Obrazy medyczne i ich prawidłowe odtwarzanie

źródło: Inżynier i Fizyk medyczny, 02/2012
Ucyfrowienie obrazów medycznych w szpitalach czy przychodniach doprowadziło do sytuacji, w której znacząca ilość badań pacjentów jest przekazywana w tej właśnie postaci do diagnozy czy do lekarza domowego, klinicysty. Dostęp do obrazów poprzez systemy szpitalne PACS czy płyty CD z nagranym badaniem również staje się standardem przekazywania badań pomiędzy lekarzami. Więcej

Opieka na łączach

źródło: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 3/2013 – www.osoz.pl
Czy e-zdrowie i telemedycyna to tylko idee czy konkretne rozwiązania, dostępne również dla polskich pacjentów? Jakie nadzieje wiąże się z nowymi technologiami? Naszymi rozmówcami są: Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, dr n. med. Wojciech Glinkowski oraz członkowie Towarzystwa – dr n. med. Maria Karlińska, mgr inż. Tomasz Cedro, Paweł Masiarz oraz mgr Ryszard Mężyk. Więcej

Dane w bagażu podręcznym

źródło: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 1/2013 – www.osoz.pl
Niezależnie od tego, czy to długi urlop, delegacja, krótki wypad na weekend – do każdej podróży przygotowujemy się
skrupulatnie. Pakujemy walizki, zakręcamy krany, zamykamy mieszkanie, prosimy sąsiadów o podlewanie kwiatów. Niektórzy zabierają ze sobą kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ lub wykupują dodatkową polisę. Ale czy ktokolwiek z nas pomyślał o zabraniu historii choroby? Więcej