Asseco – AMMS

Klientami Asseco Poland S.A. jest ponad 450 największych szpitali w Polsce oraz większość polskich Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Asseco współpracuje z jednostkami Narodowego Funduszu Zdrowia  zarówno na płaszczyźnie infrastruktury IT, jak i oprogramowania. Wszystkie placówki lecznictwa uzdrowiskowego do rozliczania swoich usług z NFZ stosują aplikację internetową, dostarczoną i wdrożoną przez spółkę Asseco. Ponadto,  w dużej części … Czytaj dalej Asseco – AMMS