Informacje o eWUŚ

eWUŚ to skrót od elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, czyli systemu wprowadzonego z początkiem tego roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to system informatyczny o ogólnopolskim zasięgu, którego funkcją jest potwierdzanie prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji o systemie:
http://www.ewus.csioz.gov.pl/

Napisz komentarz: