MEDflow – PACS/RIS

medflow

MEDflow PACS
System ten jest uniwersalną platformą sprzętowo-programową służącą do archiwizowania oraz udostępniania danych obrazowych pozyskiwanych z urządzeń radiologicznych zgodną z protokołem DICOM w najnowszej specyfikacji. Dzięki modułowej budowie umożliwia przechowywanie nieograniczonej liczby obrazów radiologicznych (możliwość nieograniczonego zwiększania pojemności) oraz udostępniania ich w trybie ciągłym

MEDflow RIS
MEDflow RIS integruje koncepcję systemu teleradiologicznego w obrębie jednej placówki. Jest to kompleksowe rozwiązanie systemu radiologicznej informacji szpitalnej, zaspokajające wszystkie aspekty funkcjonowania pracowni diagnostyki obrazowej, począwszy od rejestracji pacjentów, wykonywania badań, ich archiwizowanie, ocenę oraz udostępnianie na platformie webowej.