Oprogramowanie medyczne

Siemens Syngo Via

Więcej: Syngo Via

 

Philips IntelliSpace Portal


Więcej: Philips ISP


DCM4CHEE


Więcej: www.dcm4che.org

 


MIRTH


Więcej: www.mirth.com


Efilm


Więcej: merge.com

 
GE DOSEWATCH – Zarządzanie dawką

DoseWatch jest internetowym oprogramowaniem do monitorowania dawek umożliwiającym przechwytywanie, śledzenie i raportowanie danych statystycznych dotyczących dawek promieniowania bezpośrednio z urządzeń do obrazowania różnych producentów i przeznaczonych do wykonywania różnych rodzajów badań.

Uzyskiwanie wyraźnych obrazów diagnostycznych jest możliwe przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie najniższych poziomów dawki (zasada ALARA). Oprogramowanie DoseWatch monitoruje dawkę łączną w czasie i pomaga zapobiegać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie. Oprogramowanie DoseWatch automatycznie odbiera i zapisuje informacje dozymetryczne pochodzące z różnych systemów obrazowania, takich jak:

  • Tomografy komputerowe
  • Systemy do radiologii interwencyjnej (IR)
  • Systemy do obrazowania sercowo-naczyniowego (CV)
  • Systemy mammograficzne
  • Systemy radiograficzne
  • Chirurgiczne/ruchome ramiona C

Więcej

Q-IMAGE DICOM CONVERTER

Aplikacja umożliwia import plików badań zgodnych ze standardem DICOM oraz plików graficznych w formacie .jpg, .jepg, .png do posiadanego systemu PACS. Podczas importu plików DICOM wystarczy wskazać aplikacji katalog nadrzędny, którego drzewo podkatalogów zostanie automatycznie przeszukane w celu odnalezienia plików DICOM.  W trosce o komfort użytkowników, aplikacja została zaprojektowana w sposób pozwalający na wyjątkowo intuicyjną obsługę, a wszelkie zastosowane w niej rozwiązania zoptymalizowano tak, by były możliwie najmniej czasochłonne. Q-IMAGE DICOM CONVERTER umożliwia zmianę bądź uzupełnienie informacji o pacjencie przed przesłaniem plików do PACS.

  • – Importowanie badań w standardzie DICOM
  • – Importowanie plików graficznych
  • – Możliwość uzupełniania informacji o pacjencie
  • – Obsługa DICOM Modality Worklist

 

Q-BURNER

 

qburner

Q-BURNER jest specjalistycznym systemem publikacji danych obrazowych na nośnikach optycznych, działającym jako niezależny węzeł dicomowy, posiadający w pełni funkcjonalny serwer DICOM. Q-Burner został zaprojektowany i zoptymalizowany pod pracę w rozbudowanych jednostkach akwizycji obrazów, gdzie istnieje potrzeba szybkiego przeniesienia dużej ilości badań o znacznych rozmiarach na nośniki optyczne. Jednak dzięki niskiej cenie, rozwiązanie jest atrakcyjne również dla mniejszych jednostek. Aplikacja Q-Burner została zoptymalizowana pod kontem sterowania zarówno duplikatorami EPSON, jak i RIMAGE. Q-BURNER posiada możliwość w pełni automatycznego oraz manualnego (po zleceniu przez operatora) nagrywania plików badań w standardzie DICOM i JPEG. Badania nagrywane są wraz z przeglądarką firmy INFINITT, co umożliwia analizowanie zdjęć na każdym komputerze z systemem Windows. Ważnym atutem tej aplikacji jest możliwość odbierania i archiwizowania opisów badań w postaci komunikatów HL7. Opisy badań zapisywane są na nośnikach w postaci plików .pdf oraz .txt.

Istnieje możliwość obsługi programu poprzez interfejs desktopowy lub webowy chroniony hasłem. Obie formy przystosowane są do pracy z ekranem dotykowym. Opcja filtrowania dostępnych badań zarchiwizowanych na platformie oraz przeszukiwania innych podpiętych systemów przez DICOM, ułatwia i przyspiesza pracę osoby obsługującej urządzenie, co wpływa na efektywność działania pracowni. Dzięki wykorzystaniu urządzenia nagrywającego oraz aplikacji Q-BURNER , klienci zakładów diagnostycznych otrzymują wynik badania w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD. Płyty opatrzone są w pełni konfigurowalnym nadrukiem, co wpływa na prestiż placówki oraz jest doskonałą formą reklamy.
Więcej: www.resq-med.pl


Ziosoft
to wiodące na świecie oprogramowanie do wizualizacji oraz rekonstrukcji 3D/4D/5D. Posiada kilkadziesiąt protokołów dla potrzeb kardiologii, neurologii, naczyniówki, pulmonologii, onkologii czy ortopedii.

Wykorzystywany przez Ziosoft algorytm PhyZiodynamics to najnowsza technologia w obrazowaniu medycznym, która wyprzedza wszystkie konkurencyjne rozwiązania. Umożliwia ona lekarzowi bezinwazyjne podróżowanie po bijącym sercu pacjenta w 4D –  z jakością obrazu jak na filmie. Lekarz może w takiej podróży ocenić przed operacją np. anatomię i pracę zastawek, co znacząco wpływa na analizę przedoperacyjną przypadku, a w konsekwencji na skrócenie czasu samej operacji. Dzięki wyjątkowej (o ponad 40%) redukcji szumów wprowadzonej przez PhyZiodynamics, badania wykonane 64-rzędowym CT czy 1,5T MR uzyskują nową jakość. Obrazy są czytelniejsze i sprawiają wrażenie, jakby były wykonane na sprzęcie o klasę wyższym – dzięki temu możliwa jest ich wnikliwa analiza. PhyZiodynamics inVivo umożliwia swobodne przemieszczanie się, obroty czy powiększenia obrazów rekonstrukcji 3D/4D/5D bez zatrzymywania ruchu zrekonstruowanego organu.

Oprogramowanie Ziosoft umożliwia:
• najbardziej precyzyjne odwzorowanie szczegółów anatomicznych serca w 3D
• zaplanowanie zabiegów i operacji dzięki wcześniejszej podróży 4D po bijącym sercu
• konsultacje trudnych przypadków w 3D ze specjalistą znajdującym się w innym miejscu

Rekonstrukcje 3D/4D/5D Ziosoft

więcej: www.ziosoft.pl/

 

Oprogramowanie OrthoView umożliwia chirurgom ortopedom przeprowadzenie planowania przedoperacyjnego na ekranie monitora, przy użyciu cyfrowych zdjęć. OrthoView składa się z pięciu dedykowanych modułów, z których każdy został oddzielnie przystosowany do potrzeb konkretnej specjalizacji ortopedycznej. Zestaw intuicyjnych w wykorzystaniu, gotowych schematów planowania (tzw. kreatorów) umożliwia użytkownikowi wykonanie planowania w szybki, łatwy i wyjątkowo dokładny sposób. Opierając się na ocenie wykonanej za pomocą tych kreatorów, OrthoView natychmiast podaje rekomendowane rozmiary i pozycję wybranych przez ortopedę protez.

Zastosowania pomiarowe:
• protezoplastyka stawów
• traumatologia
• osteotomia
• rozwojowa dysplazja stawu biodrowego
• schorzenia kręgosłupa

więcej: www.orthoview.pl/

 

Automatyka w farmacji/ Kompleksowe zarządzanie lekiem
RIEDL PHASYS (PHarmacy Automation SYStem) to system będący efektem 30 lat doświadczeń niemieckich inżynierów w farmacji szpitalnej oraz 10 lat doświadczeń czołowych firm we Włoszech w zakresie automatyzacji logistyki szpitalnej.
Dwa razy szybszy niż najszybszy dotąd system na rynku – zrobotyzowane ramię porusza się z prędkością 5 m/s!
Powstała technologia to najlepsze rozwiązanie dostępne obecnie na rynku, pod względem wydajności, precyzji i niezawodności. Prostsze, tańsze i bardziej niezawodne to cechy, które sprawiają, że RIEDL PHASYS to najtrafniejszy wybór do automatyzacji apteki.


System BUSTER
stanowi unikalne i kompletne rozwiązanie w zakresie zarządzania lekiem w szpitalu. Zapewnia monitorowanie całego łańcucha dostaw leków począwszy od zlecenia leku, realizacji recept oddziałowych, po podanie leku pacjentowi. BUSTER to system, w którym zrobotyzowane szafy oddziałowe oraz automatyczny magazyn w aptece centralnej kompleksowo zarządzają stanami magazynowymi leków, a profesjonalnie wyposażone wózki pielęgniarskie wspomagają podawanie leków. System jest efektem ponad 10 lat doświadczeń w zakresie optymalizacji procesów logistyki i zarządzania lekiem. Jako kompleksowy system w pełni wspomaga zarządzanie gospodarką lekiem i optymalizuje koszty.

Więcej: www.saluris.pl