Pekao Leasing

pekao

Pekao Leasing jest Spółką zależną Banku Pekao S.A., który należy do grupy kapitałowej UniCredit Group. 30 kwietnia 2009 r. w wyniku fuzji prawnej Banku Pekao SA oraz Banku BPH SA doszło do połączenia 3 spółek leasingowych obu banków. Pekao stało się drugą spółką na rynku leasingowym pod względem posiadanych kapitałów. Grupa UniCredit posiada 17 spółek leasingowych w całej Europie, które wspólnie tworzą grupę UniCredit Leasing.

MEDYK FINANSE 
Elastyczne rozwiązanie finansowania dla branży medycznej w zakresie:
•   Stomatologii
•   Medycyny ogólnej
•   Farmacji
•   Kosmetologii

 

Dedykowane dla:

–   Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,

–   Indywidualnych praktyk lekarskich i stomatologicznych,

–   Gabinetów protetycznych,

–  Pracowni analitycznych,

–   Pracowni optycznych i rehabilitacyjnych,

–   Aptek prywatnych,

–   Praktyk weterynaryjnych,

–   Kosmetologów.

Prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, jednostek posiadających osobowość prawną oraz osób fizycznych w tym spółek cywilnych. Uproszczona metoda oceny zdolności kredytowej dla przedmiotów/zaangażowania do 500.000 PLN netto.

Do wartości przedmiotu 300 000 PLN netto wymagane są jedynie  dokumenty rejestrowe firmy:

  •    -Wpis do ewidencji ( KRS dla spółek prawa handlowego)
  •   -Regon
  •   -NIP
  •    -Dokument uprawniający do wykonywania zawodu
– Powyżej kwoty 300 000 zł netto dodatkowo wymagane są dokumenty finansowe (wymóg nie dotyczy Klientów kredytowanych przez Bank Pekao SA i/lub Pekao Leasing)
– Przy kwocie finansowania przekraczającej 500 000 PL przeprowadzana jest pełna analiza zdolności kredytowej klienta.

LEASING FINANSOWY
– finansowanie wartości netto pomniejszonej o opłatę wstępną
– minimalna wartość finansowania 20 000 netto
– podatek VAT płatny z góry razem z opłatą wstępną (stawka VAT zgodna z VAT-em przedmiotu leasingu)
– okres finansowania 12-60 mcy


LEASING 
OPERACYJNY
-finansowanie kwoty brutto pomniejszonej o opłatę wstępną
-minimalna wartość finansowania 20 000 netto
-podatek VAT w wysokości 23% naliczany jest do każdej raty leasingowej
-okres finansowania 24-60 mcy
-wykup przedmiotu po zakończeniu umowy


Korzyści ze współpracy z Pekao Leasing 

-Szybka realizacja transakcji

-Zaangażowanie niewielkiej wartości środków własnych

-Dobór najwygodniejszej formy finansowania

–formalności dokonywane są w Państwa gabinecie