Radpoint

Nowoczesna architektura systemu RIS/PACS/VNA
Zawiera wszystko, czego można oczekiwać od nowatorskiego systemu z zestawem narzędzi radiologicznych: elektroniczna dokumentacja medyczna, główny indeks pacjentów (Master
Patient Index), przyjęcia pacjentów, konfigurowalne słowniki i protokoły badań,ustrukturyzowane raporty i szablony raportów, a także zarządzanie indeksem dawek promieniowania.
Nie wymaga nakładów sprzętowych – dostępny w przeglądarkach Chrome i Firefox w systemach macOS i Windows.
Nowocześnie zintegrowana komunikacja z HIS przez HL7. Dane przechowuje wysoce skalowalna chmura VNA o zasięgu peta-bajtu z lokalnymi gate’ami DICOM zapewniającymi doskonałą dostępność. Posiada funkcje udostępniania danych i ma najwyższą wydajność
lokalnego przesyłania obrazów między oddziałami z bezpiecznym długoterminowym przechowywaniem dowolnego rodzaju danych obrazowych w chmurze.

  • Co nas wyróżnia?
  • Pełna integracja produktów i funkcjonalności (które mogą być niezależnymi usługami):
  • RIS/PACS/VNA, Teleradiologia, Telekonsultacje, CAD AI, Transkrypcja, Viewer

-Wymiana danych pomiędzy urządzeniami różnych producentów i podmiotami medycznymi zgodnie z profilami IHE

–Brak wymagań sprzętowych – całość dostępna w przeglądarkach Chrome i Firefox w systemach macOS i Windows

Nowatorskie, sprawdzone rozwiązania wspomagające diagnostykę – algorytmy sztucznej inteligencji

-PACS posiada lokalny DICOM gateway zapewniający bezpieczny interfejs do modalności i lokalnego sprzętu oraz lokalnej pamięci podręcznej DICOM.

Podstawowe funkcje systemu RIS/PACS/VNA:

Wytwarzanie dokumentacji medycznej

Możliwość lokalnej i zdalnej diagnozy i konsultacji

Wspomaganie workflow i obiegu dokumentacji

Dostęp do historii badań radiologicznych i zeskanowanej lub wgranej dokumentacji
pacjenta

Podpis elektroniczny

Raporty strukturyzowane z szablonami opisów i dostępem do słowników

Możliwość współpracy z : teleradiologią, transkrypcją, monitoringiem dawek, kontrola
jakości, rozpoznawanie mowy, algorytmy sztucznej inteligencji wspomagające opis (AI/CAD)

Zintegrowany HL7 z HIS, RIS i TELE, i udostępnia przeglądarkę DICOM

Wyniki on-line i e-rejestracja

Moduł opisu

Moduł rejestracji
Stały dostęp do systemu teleradiologii, dzięki któremu możesz pracować z każdego miejsca
na świecie.
Najważniejsze funkcje:
-Funkcja systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych (PACS) i neutralnego archiwum danych medycznych (VNA) zgodnie z profilami IHE.
– Integracja z systemami RIS/PACS/HIS/TELE
– Wymiana danych pomiędzy urządzeniami różnych producentów i podmiotami
medycznymi.
– Tworzenie opisów badań radiologicznych w innej fizycznej lokalizacji niż miejsce badania.
– Integracja Użytkowników Systemu.
Dostępne są również algorytmy sztucznej inteligencji (AI) które: -Wspomagają lekarza radiologa w diagnostyce i tworzeniu raportu
-Inteligentnie priorytetyzują obrazy po ich załadowaniu do systemu.
-Skracają czas diagnostyki (nawet o 30%!)
– Zwiększają trafność diagnozy
-Maksymalizują efektywność oraz optymalizują działanie oddziału radiologii i lekarzy.