Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań dla systemu informacji medycznej

28 marca 2013 pojawiło się rozporządzenie, które precyzuje elektroniczną dokumentację medyczną.

Całe rozporządzenie

Napisz komentarz: