SG Equipment Finance

Dopuszczamy finansowanie nowego sprzętu medycznego na okres do 5 lat

Oferta:

Limit transakcji z jednym klientem

  • Nowe praktyki po ukończeniu specjalizacji – 250,000 PLN
  • Okres działalności klienta pow. 2 lat – 450,000 PLN
  • Podane wartości są wartościami netto po opłacie wstępnej

 Opłata wstępna

  • Nowe praktyki po ukończeniu specjalizacji – 10% lub 20%
  • Działalność klienta powyżej 2 lat – opłata wstępna wynosi 0%
  • Ostateczna opłata wstępna jest uzależniona od decyzji kredytowej SGELP

Rodzaj Finansowania

  • Pożyczka, wykup wierzytelności
  • Leasing finansowy oraz operacyjny

 Akceptacja klienta

– Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, decyzja kredytowa w ciągu 48h

Strona internetowa: www.sgef.pl