Teleradiologia

luxmed

LUX MED Diagnostyka
Lider usług teleradiologii w Polsce oferujący całodobową obsługę zdalnych opisów wszystkich typów badań dostarczanych w gwarantowanym w umowie czasie. LUX MED wykonuje opisy badań 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, dostosowując się do zapotrzebowania Klienta na opisy badań w trybie planowym, nocnym, weekendowym a także świątecznym oraz urlopowym. Usługa jest wdrażana w ciągu tygodnia od podpisania umowy, bez konieczności zakupu przez Państwa żadnej dodatkowej infrastruktury. Zapewniona bezpłatna, kompleksowa obsługa techniczna w zakresie podłączenia placówki, szkoleń aplikacyjnych, a także wsparcia merytorycznego przy optymalizacji protokołów badań. Gwarancją bezpieczeństwa przesyłanych danych są zabezpieczenia techniczno – organizacyjne.

W ramach usług teleradiologii LUX MED umożliwia Klientom korzystanie z narzędzia jakim jest Portal Klienta. Portal Klienta ma na celu ułatwić pracę lekarzom dzięki bezpośredniemu dostępowi do dokumentacji medycznej oraz zaoszczędzić czas poprzez umożliwienie odebrania wyników za pośrednictwem strony www. Portal Klienta jest w pełni bezpieczny, ponieważ dostęp do dokumentacji medycznej ma wyłącznie osoba, która otrzyma indywidualne hasło dostępu do zabezpieczonej strony na portalu LUX MED Diagnostyka. Z uwagi na fakt, iż opis badań posiada podpis elektroniczny, automatycznie wersja elektroniczna otrzymuje status dokumentu medycznego.

Lux Med Diagnostyka

medflow

MEDFlow Telepanel
Telemedycyna obejmuje wszystkie usługi medyczne udzielane przy pomocy systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych. Stanowi połączenie informatyzacji, telekomunikacji, medycyny i organizacji. Polega na wykonywaniu badań w jednym miejscu i na dokonywaniu ich opisów, interpretacji w innym, niezależnie od tego, czy miejsca te znajdują się w obrębie jednego budynku, czy różnych budynków, różnych miast czy różnych krajów. MEDFlow TELEpanel to kompletny system wymiany danych radiologicznych zgodny z koncepcją pracy zdalnej. Umożliwia placówkom zlecanie badań do opisu specjalistom bez konieczności ich fizycznej obecności w placówce. Schemat działania systemu pokazany jest na obrazie poniżej:

teleradiologia

Placówka zleca współpracującej z nią jednostce wykonanie opisu badania z równoczesnym przesłaniem obrazów diagnostycznych oraz skierowania. Jednostka opisująca poprzez bezpieczną / szyfrowaną platformę wymiany danych odbiera zlecenie badania i dokonuje jego oceny odsyłając gotowy wynik badania również z wykorzystaniem platformy.
MEDflow oprócz dostawcy samego rozwiązania informatycznego jest również centrum opisowym badań radiologicznych zatrudniającym specjalistów z zakresu radiologii.

Wersja testowa systemu znajduje się pod adresem: tele.medflow.pl/test