Casino en línea

Ucyfrowienie RTG

cyfryzacja szpitala

W skład zestawu ucyfrowienia aparatury RTG wchodzą:
stacja technika do obróbki badań, skaner CR, kasety z płytą fosforową, stacja diagnostyczna do diagnozy i opisów badań, drukarka sucha do wydruku na błonie.

Czy każdy analogowy aparat RTG można ucyfrowić?

Można ucyfrowić praktycznie wszystkie aparaty rentgenowskie (medycyna ludzka i weterynaria) zarówno stacjonarne jak i przyłóżkowe, aparaty do zdjęć panoramicznych o formacie 15×30 cm oraz mammografy. W systemach radiografii pośredniej wykorzystujemy kasety z płytą fosforową o rozmiarach identycznych jak używane w radiologii klasycznej.

Czy potrzebny jest system PACS i RIS?

W najprostszym rozwiązaniu możemy pracować jedynie na stacji technika ze skanerem CR. Wówczas obrazy archiwizowane będą w pamięci komputera (zwykle na stacji technika przechowywać można od kilku do kilkunastu tysięcy obrazów w zależności od rodzaju badania) oraz na płytach CD/DVD. Jednak pełną funkcjonalność i komfort pracy uzyskamy po wdrożeniu systemu informatycznego typu PACS (archiwizacja obrazów na serwerze i ich dystrybucja w obrębie szpitala oraz zdalnie poprzez teleradiologię)  i systemu radiologicznego RIS (zarządzanie zakładem diagnostyki obrazowej, rejestracja pacjentów, opisy badań, raporty, statystyki, grafiki itd.)

Dlaczego warto ucyfrawiać aparaty analogowe, jakie są zalety radiografii komputerowej?

- Zdecydowane polepszenie jakości diagnostycznej badania. Uzyskany w wyniku badania cyfrowy obraz RTG możemy dowolnie obrabiać za pomocą dedykowanych do tego celu stacji diagnostycznych. Z jednej ekspozycji możemy uzyskać obraz tkanek miękkich jak i kostnych. Za pomocą myszki i klawiatury komputera możemy ustawić poziom zaczernienia, kontrastu, powiększyć i dokonać pomiarów. Takich możliwości niema w radiologii analogowej, gdzie otrzymujemy jedno zdjęcie, czasem trudne do diagnozy.

-Ochrona pacjenta przed nadmierną dawką promieniowania. Z doświadczeń wynika, iż sama projekcja przeprowadzana jest przy podobnych warunkach ekspozycji jak w radiologii analogowej. Największą redukcję dawki uzyskuje się przez wyeliminowanie powtórzeń nieudanych zdjęć, a w przypadku dużo większego zakresu czułości płyty obrazowej (jak w CR) nie ma takiej konieczności.

- Ekonomiczne – m.in. likwidacja kosztownej obróbki chemicznej filmów klasycznych, oraz koniecznej utylizacji odpadów. Wprowadzając radiografię cyfrową możemy zlikwidować ciemnie i po remoncie wykorzystać jej pomieszczenia. Rezygnacja z wydruku zdjęć RTG i wykorzystanie systemu PACS do archiwizacji i oglądania obrazów na oddziałach szpitala pozwala na likwidację archiwum zdjęć.