W trosce o rozwój radiologii

źródło: OPM, 6/2015
HELIMED Diagnostic Imaging,jako pierwsza prywatna firma świadcząca usługi z zakresu radiologii na Śląsku, otrzymała wyróżnienie i podziękowanie za wkład w rozwój tej dziedziny medycyny w regionie. Wieloletnie działania placówki docenił Śląski Oddział Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Więcej

Kompleksowe wyposażenie zakładu radiologii

źródło: OPM, 10/2015
Podstawową zasadą przy każdym zakupie i procesie tworzenia pracowni radiologicznej powinna być dbałość o efektywność i możliwie najpełniejsze wykorzystanie instalowanego wyposażenia. W ostatnich latach inwestycjom dokonywanym przez szpitale z pewnością sprzyjała możliwość uzyskania unijnego dofinansowania. Więcej

Poprawa jakości obrazu zdjęć rentgenowskich przy użyciu technologii Wirtualnej kratki

źródło: inzynier i fizyk medyczny, 5/2015
W artykule przedstawiono nową metodę przetwarzania zdjęć rentgenowskich – technologię Wirtualnej kratki, dzięki której słaba jakość zdjęcia wynikająca z rozproszonego promieniowania w przypadku wykonania zdjęcia bez kratki fizycznej ulega znacznej poprawie. Technologia ta poprawia jakość zdjęć rentgenowskich wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej, zwykle przy zdjęciach przyłóżkowych oraz na SOR-ach. Kratki fizyczne są często używane w celu zminimalizowania wpływu rozproszonego promieniowania. Jednak ze względu na trudności związane z prawidłowym ułożeniem lub pilnym trybem ich wykonywania, zdjęcia robione są bez takiej kratki, co skutkuje niskim kontrastem zdjęć. Oprogramowanie Wirtualnej kratki oblicza składową rozproszonego promieniowania dla zdjęcia zrobionego bez użycia fizycznej kratki, poprawia jego kontrast i ziarnistość. Technologia ta rozwiązuje problem artefaktów pojawiających się w wyniku nieprawidłowego ułożenia kratki, a co za tym idzie, znacznie ułatwia pracę techników. Poniższy raport przedstawia zarys zastosowania Wirtualnej kratki oraz wyjaśnia jej użyteczność na podstawie próbnych badań. Więcej

Niewidzialna ręka technologii

źródło: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 6/2015
Jaką rolę odegra sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia? Czy superkomputery zrewolucjonizują sposób diagnozowania, terapii oraz prowadzenia badań klinicznych? Naszymi rozmówcami są John Crawford oraz Matej Adam, eksperci rozwiązań dla rynku ochrony zdrowia w IBM. Więcej

EHR jako nowoczesna aplikacja informatyczna wspierająca system ochrony zdrowia

źródło: Inżynier i Fizyk medyczny, 05/2014
Rozwój informatyki i jej wpływ na różne dziedziny życia jest mocno zauważalny na polu medycznym. Obejmuje on nie tylko medycynę, lecz także nauki pokrewne. Jednym z aspektów tego oddziaływania jest rozwój aplikacji informatyczno-administracyjnych dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu niemedycznego. Narzędzia tego typu mają za zadanie ułatwić niektóre procedury oraz skrócić pracę administracyjną do absolutnego minimum, dzięki czemu personel może poświęcić więcej uwagi pacjentowi. Więcej

Zintegrowany zakład diagnostyki obrazowej

źródło: OPM, 5/2013
Szpitalne systemy informatyczne w ostatnich latach są rozwijane i wdrażane na świecie przez wiele firm. Współcześnie funkcjonowanie nowoczesnych jednostek służby zdrowia bez zaawansowanych systemów informatycznych jest niemożliwe. Zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne wymuszają wielostopniową kontrolę procesów leczniczych. Więcej

Informatyzacja służby zdrowia – niekończąca się historia?

źródło: OPM, 07/2012
Informatyzacja służby zdrowia jest jednym z najciekawszych zjawisk polskiej branży informatycznej. Po pierwsze, stan zacofania informatycznego medycyny względem innych branż musi zastanawiać. Mówimy przecież o sferze naszego życia dotyczącej wszystkich Polaków i to już od pierwszych chwil życia. Ponadto ochrona zdrowia, mimo uwag o zbyt małych środkach finansowych, jest jednym z najistotniejszych pod względem skali kosztów obszarów zarządzania Państwem. Więcej

Elektroniczna dokumentacja medyczna

źródło: OPM, 04/2012
Przed nami rewolucyjna zmiana, jaką jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Aby pozyskać podobne wsparcie w ochronie zdrowia, jakie z technologii informacyjnych uzyskują inne działy gospodarki i działalności ludzkiej, należy podjąć intensywne prace przejścia z formy papierowej na elektroniczną w zakresie dokumentowania procesów związanych m.in. z działalnością leczniczą. Więcej

Teleradiologia

źródło: OPM, 03/2012
Teleradiologia stanowi zdalną ocenę (opis) materiałów z diagnostyki obrazowej dla celów diagnostycznych lub konsultacji (1, 2). Z tego względu nie jest ona usługą kierowaną bezpośrednio do pacjenta, choć jest wykonywana pośrednio na jego korzyść. Teleradiologia ma formę zdalnego kontaktu między specjalistami medycznymi (ewentualnie z udziałem specjalistów informatyki medycznej i zabezpieczenia technicznego transmisji). Więcej