Sztuczna inteligencja AI w Radiologii

źródło: inżynier i fizyk medyczny

Obciążenie radiologów stale rośnie. W wielu krajach liczba wykonywanych badań radiologicznych gwałtownie wzrasta. Poziom dostępności radiologów i specjalistów diagnostyki obrazowej nie nadąża jednak za tym trendem. Skutkiem jest dramatycznie zwiększone obciążenie radiologów pracą. Potrzebne są rozwiązania, które uwolnią potencjał klinicystów i maksymalnie zautomatyzują rutynowe, powtarzające się zadania. Z pomoca przychodzi AI-Rad Companion, rozwiązanie sztucznej inteligencji AI dla Radiologii.

Więcej

Sztuczna inteligencja w tomografii

źródło: inżynier i fizyk medyczny

Sztuczna inteligencja AI (Artificial Intelligence) staje się nieodłącznym elementem w nowoczesnych systemach tomografii komputerowej. Początkowo sztuczna inteligencja była postrzegana przez lekarzy i techników jako konkurencja. Jednak wraz z upływem czasu korzyści płynące z zastosowania AI przeważają
nad tymi obawami i obecnie ciężko wyobrazić sobie system, który nie wykorzystuje jej do pracy..Więcej

Polska po raz pierwszy uwzględniona w raporcie Future Health Index

źródło: biotechnologia.pl

Nowe technologie w medycynie oraz dostęp do elektronicznego rejestru pacjenta odgrywają znaczącą rolę zarówno w opinii pracowników polskiej służby zdrowia, jak i samych pacjentów – wynika z czwartej edycji raportu Future Health Index (FHI 2019), przygotowanego na zlecenie firmy Philips. W tegorocznej edycji raportu, wśród 15 krajów z 5 kontynentów znalazła się również Polska. Więcej

Radioterapia – zasada działania

źródło: www.affidea.pl
Radioterapia jest metodą leczenia wykorzystującą energię promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące działa na komórki bezpośrednio – powodując uszkodzenie nici DNA, i pośrednio – powodując radiolizę wody oraz wtórne uszkodzenie jej struktur spowodowane wolnymi rodnikami. Zmiany fizykochemiczne zachodzące w komórce upośledzają jej zdolność do podziałów i zaburzają czynności metaboliczne. Z terapeutycznego punktu widzenia najistotniejsze są uszkodzenia, które prowadzą do śmierci komórki. Dawka promieniowania pochłoniętego wyrażana jest w jednostkach Grey (Gy) i ma wymiar J/kg Więcej

PET/CT – Zasada działania

źródło: www.affidea.pl
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych i należy do szerokiej grupy badań radioizotopowych. Łączy w sobie zalety badań anatomicznych (CT) oraz funkcjonalnych (PET). Dzięki fuzji obrazów PET i CT jesteśmy w stanie nie tylko zobrazować ogniska patologicznego gromadzenia radioznacznika, lecz również z dużą dokładnością zlokalizować ich położenie anatomiczne. Więcej

Zastosowanie monitorów multimodalnych – monitor diagnostyczny EIZO RadiForce RX440 4MP

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 2/2017
Czym jest multimodalność monitora medycznego? Tomożliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie wszystkich niezbędnych badań pacjenta w standardzie DICOM oraz kolorowych rekonstrukcji jednocześnie. Przy czym obszary niewymagające jasności podświetlenia DICOM (400 cd/m2 dla klastycznej radiologii i 200 cd/m2 dla CT i MRI) są wyświetlane tak, aby nie męczyć oczu lekarza nadmiernym podświetleniem.Więcej

NX+ Musica 3: Inteligentne przetwarzanie obrazów i zmniejszenie dawek

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 2/2017
Opracowana przez Agfa HealthCare stacja akwizycyjna NX z algorytmem MUSICA – obecnie wersja 3 – pozwala na uzyskanie zdjęć o najwyższej, powtarzalnej jakości przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu dawek promieniowania. Obsługa programu jest bardzo prosta, co dodatkowo przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy techników i lekarzy diagnostów. Więcej

Zaawansowana analiza wątroby w aplikacji Synapse 3D – Fujifilm

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 5/2016
W ostatnich latach aktywnie dąży się do zapewnienia większego bezpieczeństwa operacji, poprzedzając je symulacjami przeprowadzanymi za pomocą technologii trójwymiarowej wizualizacji obrazu. Podążając za tym trendem, Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej uznało „nawigację wspomaganą obrazowo w hepatektomii” za zaawansowaną technikę medyczną. Więcej

Rozwój ultralekkiej kasety nowej generacji DR „DEVO II”

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 3/2016
W niniejszym opracowaniu przedstawiono nowy typ kasety o nazwie „FUJIFILM DR DEVO II”. DEVO II jest najlżejszą na świecie kasetą DR o wadze jedynie 1,5 kg (dla C24i), która – dzięki innowacyjnej budowie i znaczącym usprawnieniom wewnętrznych układów – ogromnie ułatwia codzienną pracę technika, gwarantując doskonały obraz przy niskiej dawce. Więcej

Zintegrowane systemy informatyczne do obsługi przychodni

źródło: OPM, 7-8/2016
Od 1 sierpnia 2017 roku zostaje wprowadzony bezwzględny obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta (EDM) przez jednostki służby zdrowia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich placówek niezależnie od ich wielkości, dlatego informatyzacja dokumentacji obejmie nie tylko szpitale, ale także przychodnie lekarskie oraz prywatne gabinety medyczne. Więcej