Elektroniczna dokumentacja medyczna

źródło: OPM, 04/2012
Przed nami rewolucyjna zmiana, jaką jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Aby pozyskać podobne wsparcie w ochronie zdrowia, jakie z technologii informacyjnych uzyskują inne działy gospodarki i działalności ludzkiej, należy podjąć intensywne prace przejścia z formy papierowej na elektroniczną w zakresie dokumentowania procesów związanych m.in. z działalnością leczniczą. Więcej