Drukarki 3d

Drukowanie3D czyli szybkie prototypowanie (Rapid prototyping) jest to wykonanie fizycznych obiektów na bazie modeli 3D, wykonanych w dowolnym systemie do projektowania przestrzennego. Drukowanie 3D jest techniką addytywną (materiał nabudowywany jest stopniowo, warstwa po warstwie w odróżnieniu od technik ubytkowych jak np. obróbka skrawaniem) możliwe jest wytworzenie modeli trójwymiarowych niemożliwych do wykonania tradycyjnymi metodami. Drukarki 3d znajdują zastosowanie w medycynie. Przykładem jest wykorzystanie drukarki 3D, do wytworzenia rurki z tworzywa sztucznego, która po założeniu, pozwoliła chronić drożność oskrzeli.

Drukarka 3D uratowała życie małemu chłopcu

więcej: http://www.makerbot.com/
więcej:  http://www.ultimaker.com/
więcej: https://zortrax.com/pl/