GE Dosewatch

DoseWatch jest internetowym oprogramowaniem do monitorowania dawek umożliwiającym przechwytywanie, śledzenie i raportowanie danych statystycznych dotyczących dawek promieniowania bezpośrednio z urządzeń do obrazowania różnych producentów i przeznaczonych do wykonywania różnych rodzajów badań.

Uzyskiwanie wyraźnych obrazów diagnostycznych jest możliwe przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie najniższych poziomów dawki (zasada ALARA). Oprogramowanie DoseWatch monitoruje dawkę łączną w czasie i pomaga zapobiegać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie. Oprogramowanie DoseWatch automatycznie odbiera i zapisuje informacje dozymetryczne pochodzące z różnych systemów obrazowania, takich jak:

  • Tomografy komputerowe
  • Systemy do radiologii interwencyjnej (IR)
  • Systemy do obrazowania sercowo-naczyniowego (CV)
  • Systemy mammograficzne
  • Systemy radiograficzne
  • Chirurgiczne/ruchome ramiona C

Więcej