UPS Eaton

Większość szpitali jako zabezpieczenie przed utratą zasilania wykorzystuje agregat prądotwórczy. Czas jego załączania (do 30 sekund) nie jest jednak wystarczająco krótki. Zespół prądotwórczy nie jest w stanie ochronić urządzeń przed  nagłymi skokami napięcia. Przypadkowe zakłócenia mogą spowodować wyłączenie sprzętu medycznego, jego zawieszenie, błędy w pracy lub różnego rodzaju uszkodzenia, łącznie  z utratą danych medycznych. Zasilacze UPS marki Eaton zapewniają odpowiednią jakość energii dostarczanej urządzeniom szpitalnym. Nawet najprostsze modele pozwalają skutecznie chronić przed zanikiem napięcia i udarami napięciowymi, a UPS wykonany w technologii on-line gwarantuje ciągłość dostawy energii bez jakiejkolwiek przerwy. Razem z zasilaczami UPS marki Eaton dostarczane
jest oprogramowanie Intelligent Power® Manager, umożliwiające zdalny nadzór nawet nad kilkoma urządzeniami z jednego miejsca.

Eaton daje gwarancję zasilania dla:
• aparatury medycznej
• stacji diagnostycznych
• stacji technika
• rejestracji szpitalnej
• sali operacyjnej
• systemu PACS
• OIOM
• systemów telemedycznych
• i innych systemów szpitalnych

Zasilacz Eaton EX RT