Problemy z kontrolą jakości monitorów w szpitalu – rozwiąże RadiNET® Pro

źródło: inżynier i fizyk medyczny, 3/2018
Oprogramowanie RadiNET® Pro pozwala na spójne zarządzanie kontrolą jakości monitorów używanych w systemach PACS, HIS i RIS szpitala. Odciąża to administratorów i fizyków medycznych, obniżając koszty związane z kontrolą jakości i utrzymaniem monitorów w ciągłej pracy. RadiNET®Pro informuje o każdej zmianie ustawień monitorów, wysyłając natychmiastowe powiadomienie e-mailem do osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości w szpitalu tak, aby jak najszybciej mogła zareagować. Więcej