PET/CT – Zasada działania

źródło: www.affidea.pl
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych i należy do szerokiej grupy badań radioizotopowych. Łączy w sobie zalety badań anatomicznych (CT) oraz funkcjonalnych (PET). Dzięki fuzji obrazów PET i CT jesteśmy w stanie nie tylko zobrazować ogniska patologicznego gromadzenia radioznacznika, lecz również z dużą dokładnością zlokalizować ich położenie anatomiczne. Więcej

W trosce o rozwój radiologii

źródło: OPM, 6/2015
HELIMED Diagnostic Imaging,jako pierwsza prywatna firma świadcząca usługi z zakresu radiologii na Śląsku, otrzymała wyróżnienie i podziękowanie za wkład w rozwój tej dziedziny medycyny w regionie. Wieloletnie działania placówki docenił Śląski Oddział Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Więcej

Kompleksowe wyposażenie zakładu radiologii

źródło: OPM, 10/2015
Podstawową zasadą przy każdym zakupie i procesie tworzenia pracowni radiologicznej powinna być dbałość o efektywność i możliwie najpełniejsze wykorzystanie instalowanego wyposażenia. W ostatnich latach inwestycjom dokonywanym przez szpitale z pewnością sprzyjała możliwość uzyskania unijnego dofinansowania. Więcej

Zintegrowany zakład diagnostyki obrazowej

źródło: OPM, 5/2013
Szpitalne systemy informatyczne w ostatnich latach są rozwijane i wdrażane na świecie przez wiele firm. Współcześnie funkcjonowanie nowoczesnych jednostek służby zdrowia bez zaawansowanych systemów informatycznych jest niemożliwe. Zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne wymuszają wielostopniową kontrolę procesów leczniczych. Więcej