EHR jako nowoczesna aplikacja informatyczna wspierająca system ochrony zdrowia

źródło: Inżynier i Fizyk medyczny, 05/2014
Rozwój informatyki i jej wpływ na różne dziedziny życia jest mocno zauważalny na polu medycznym. Obejmuje on nie tylko medycynę, lecz także nauki pokrewne. Jednym z aspektów tego oddziaływania jest rozwój aplikacji informatyczno-administracyjnych dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu niemedycznego. Narzędzia tego typu mają za zadanie ułatwić niektóre procedury oraz skrócić pracę administracyjną do absolutnego minimum, dzięki czemu personel może poświęcić więcej uwagi pacjentowi. Więcej