Teleradiologia

źródło: OPM, 03/2012
Teleradiologia stanowi zdalną ocenę (opis) materiałów z diagnostyki obrazowej dla celów diagnostycznych lub konsultacji (1, 2). Z tego względu nie jest ona usługą kierowaną bezpośrednio do pacjenta, choć jest wykonywana pośrednio na jego korzyść. Teleradiologia ma formę zdalnego kontaktu między specjalistami medycznymi (ewentualnie z udziałem specjalistów informatyki medycznej i zabezpieczenia technicznego transmisji). Więcej