Zintegrowany zakład diagnostyki obrazowej

źródło: OPM, 5/2013
Szpitalne systemy informatyczne w ostatnich latach są rozwijane i wdrażane na świecie przez wiele firm. Współcześnie funkcjonowanie nowoczesnych jednostek służby zdrowia bez zaawansowanych systemów informatycznych jest niemożliwe. Zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne wymuszają wielostopniową kontrolę procesów leczniczych. Więcej