Radiografia pośrednia CR

Radiografia komputerowa CR. Jak to działa? Pośrednia radiografia cyfrowa CR służy do ucyfrawiania badań, wykonywanych na tradycyjnych, analogowych aparatach rentgenowskich. Zamiast filmów rentgenowskich używa się płyt obrazowych pełniących funkcję detektorów promieniowania, a następnie odczytuje się obraz w dedykowanym czytniku płyt obrazowych. Od momentu odczytu obraz ma postać cyfrową. Główne różnice polegają na zmianie jakości pracy. W radiografii tradycyjnej film rentgenowski pełni trzy funkcje: 1. detektora promieniowania (nawet nieudane badanie wymaga zużycia filmu), 2. nośnika obrazu (dostępna tylko jedna kopia, oglądana na negatoskopie), 3. archiwizacyjną (dostępna tylko jedna kopia). W pośredniej radiografii cyfrowej: 1. detektorem promieniowania jest płyta obrazowa, 2. sam … Czytaj dalej Radiografia pośrednia CR