Radiografia pośrednia CR

cyfryzacja szpitala

Radiografia komputerowa CR. Jak to działa?

Pośrednia radiografia cyfrowa CR służy do ucyfrawiania badań, wykonywanych na tradycyjnych, analogowych aparatach rentgenowskich. Zamiast filmów rentgenowskich używa się płyt obrazowych pełniących funkcję detektorów promieniowania, a następnie odczytuje się obraz w dedykowanym czytniku płyt obrazowych. Od momentu odczytu obraz ma postać cyfrową. Główne różnice polegają na zmianie jakości pracy.
W radiografii tradycyjnej film rentgenowski pełni trzy funkcje:
1. detektora promieniowania (nawet nieudane badanie wymaga zużycia filmu),
2. nośnika obrazu (dostępna tylko jedna kopia, oglądana na negatoskopie),
3. archiwizacyjną (dostępna tylko jedna kopia).

W pośredniej radiografii cyfrowej:
1. detektorem promieniowania jest płyta obrazowa,
2. sam obraz ma postać elektroniczną, może być otwarty na wielu stacjach końcowych (za pośrednictwem aplikacji diagnostycznej)
3. archiwizacja prowadzona jest na dowolnych nośnikach komputerowych (płyty CD, DVD, dyski twarde, pamięci flash, itp.), obraz w prosty sposób można kopiować i dystrybuować.
4. uzyskana tym sposobem dokumentacja obrazowa jest znacznie bardziej czytelna i bardziej dokładna niż dotychczas stosowana radiografia tradycyjna.

Dostęp do wszystkich zgromadzonych w archiwum badań może odbywać się poprzez sieć lokalną lub internet z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie

Czy każdy analogowy aparat RTG można ucyfrowić?

Można ucyfrowić praktycznie wszystkie aparaty rentgenowskie (medycyna ludzka i weterynaria) zarówno stacjonarne jak i przyłóżkowe, aparaty do zdjęć panoramicznych o formacie 15×30 cm oraz mammografy. W systemach radiografii pośredniej wykorzystujemy kasety z płytą fosforową o rozmiarach identycznych jak używane w radiologii klasycznej.

Dlaczego warto ucyfrawiać aparaty analogowe, jakie są zalety radiografii komputerowej?

Zdecydowane polepszenie jakości diagnostycznej badania. Uzyskany w wyniku badania cyfrowy obraz RTG możemy dowolnie obrabiać za pomocą dedykowanych do tego celu stacji diagnostycznych. Z jednej ekspozycji możemy uzyskać obraz tkanek miękkich jak i kostnych. Za pomocą myszki i klawiatury komputera możemy ustawić poziom zaczernienia, kontrastu, powiększyć i dokonać pomiarów. Takich możliwości niema w radiologii analogowej, gdzie otrzymujemy jedno zdjęcie, czasem trudne do diagnozy.

Ochrona pacjenta przed nadmierną dawką promieniowania. Z doświadczeń wynika, iż sama projekcja przeprowadzana jest przy podobnych warunkach ekspozycji jak w radiologii analogowej. Największą redukcję dawki uzyskuje się przez wyeliminowanie powtórzeń nieudanych zdjęć, a w przypadku dużo większego zakresu czułości płyty obrazowej (jak w CR) nie ma takiej konieczności.

Ekonomiczne – m.in. likwidacja kosztownej obróbki chemicznej filmów klasycznych, oraz koniecznej utylizacji odpadów. Wprowadzając radiografię cyfrową możemy zlikwidować ciemnie i po remoncie wykorzystać jej pomieszczenia. Rezygnacja z wydruku zdjęć RTG i wykorzystanie systemu PACS do archiwizacji i oglądania obrazów na oddziałach szpitala pozwala na likwidację archiwum zdjęć.

Czy potrzebny jest system PACS i RIS?

W najprostszym rozwiązaniu możemy pracować jedynie na stacji technika ze skanerem CR. Wówczas obrazy archiwizowane będą w pamięci komputera (zwykle na stacji technika przechowywać można od kilku do kilkunastu tysięcy obrazów w zależności od rodzaju badania) oraz na płytach CD/DVD. Jednak pełną funkcjonalność i komfort pracy uzyskamy po wdrożeniu systemu informatycznego typu PACS (archiwizacja obrazów na serwerze i ich dystrybucja w obrębie szpitala oraz zdalnie poprzez teleradiologię) i systemu radiologicznego RIS (zarządzanie zakładem diagnostyki obrazowej, rejestracja pacjentów, opisy badań, raporty, statystyki, grafiki itd.)

W skład zestawu ucyfrowienia aparatury RTG wchodzą:
stacja technika do obróbki badań, skaner CR, kasety z płytą fosforową, stacja diagnostyczna do diagnozy i opisów badań oraz drukarka sucha (kamera) do wydruku na błonie.