Radiografia cyfrowa DR

Radiografia cyfrowa (Digital Radiography) – to w pełni cyfrowa technika wykonywania zdjęć rentgenowskich. W miejsce tradycyjnej błony fotograficznej lub kasety z płytą fosforową umieszczono specjalny detektor DR ang. Flat Panel Detector, który odczytuje obraz powstały w wyniku promieniowania, który jest przekazywany bezpośrednio do komputera.
Detektor DR należy umieścić za częścią ciała lub innym obiektem, który następnie jest prześwietlany promieniami X. Promieniowanie to tworzy obraz prześwietlanego obiektu na detektorze. Takie rozwiązanie pozwala na pominięcie procesu skanowania kasety, który występuje w systemach CR, co powoduje jeszcze szybsze i dokładniejsze uzyskanie obrazów RTG. Informacje z detektora DR mogą być przekazywane w sposób bezprzewodowy lub za pomocą kabla. Cyfrowy obraz może być następnie przetwarzany za pomocą oprogramowania.

Zestaw AGFA DX-D Retrofit umożliwia pełne wykorzystanie zalet radiografii bezpośredniej (DR) w placówkach medycznych posiadających tradycyjne analogowe pracownie rentgenowskie lub urządzenia CR wymagające skanowania naświetlonych płyt obrazowych. Przejście z systemu analogowego lub radiografii pośredniej (CR) do systemu DR w pełni wykorzystującego posiadany potencjał urządzeń to rozwiązanie wyjątkowo korzystne. Zestaw DX-D Retrofit może być wyposażony w detektory z połączeniem kablowym lub bezprzewodowe wykonane na bazie jodku cezu (CsI) lub tlenosiarczku gadolinu (GOS), co pozwala na optymalne dostosowanie rozwiązania do rodzaju wykonywanych badań i możliwości finansowych placówki służby zdrowia. Detektory bezprzewodowe z matrycą CsI wyposażone w niezawodny panel scyntylacyjny o dużej trwałości, są idealnym rozwiązaniem dla oddziałów pediatrycznych i innych zastosowań wymagających najwyższej jakości obrazów i rónowocześnie minimalnej dawki promieniowania. W skład zestawu wchodzi równiez stacja akwizycyjna NX z oprogramowaniem MUSICA2 do przetwarzania obrazów cyfrowych.

Ulotka Retrofit       Ulotka Retrofit DX-D 40&45

fuji

FUJIFILM FDR D-EVO to panel cyfrowy o wymiarach 384 x 460 mm i 14 mm grubości, co odpowiada kasecie CR. Inną główną cechą panelu FDR D-EVO jest -jego niska waga – 2,8 kg, -bardzo krótki czas uzyskania podglądu – min 3 sek, -i min 9 sekundowy czas cyklu. Ponieważ kształt panelu jest podobny do kasety CR istnieje możliwość załadowania FDR D-EVO do standu / stołu w istniejącym systemie RTG i obsługiwania go w ten sam sposób jak kasetę CR. Image Intelligence™ jest wynikiem wieluletnich osiągnięć firmy Fujifilm w dziedzinie obrazowania medycznego. Dzięki temu otrzymywane są wysokiej jakości obrazy diagnostyczne. Szybkość wyświetlenia poglądu: min. 3 sek. po ekspozycji (zależy od środowiska badania). Szybkość wyświetlenia obrazu: 8 sek. bądź mniej po ekspozycji

samsung medical

Zestaw SAMSUNG XGEO GR40CW Zmienia rentgen analogowy w wyższej jakości rentgen cyfrowy. Ponieważ XGEO GR40CW ma taki sam rozmiar jak kaseta z kliszą, można zmodernizować stary sprzęt robiąc z niego system cyfrowy. Rentgen cyfrowy pozwala na szybszą i wygodniejszą pracę.

  • – Pozwala na podgląd zdjęć na ekranie co ułatwia powtarzanie zdjęć.
  • – Pozwala na przechowywanie zdjęć w postaci cyfrowej, co oszczędza przestrzeń magazynową i pozwala na łatwiejszy dostęp do danych pacjenta.
    – Poprawia efektywność pracy i skraca czas oczekiwania pacjentów na badanie.


XGEO GR40CW
pozwala użytkownikom na uproszczenie codziennej rutyny. Dzięki XGEO GR40CW praca jest trzy razy szybsza niż w tradycyjnym systemie CR. Redukując etapy pracy zmniejsza się też koszty i czas o prawie 40%, a zwiększa wydajność o 75%.

AED (Automatyczne Detekcja Ekspozycji) pozwala na automatyczną zmianę sposobu detekcji obrazu bez połączenia kablem generatora promieni rentgena z detektorem, co sprawia, że instalacja sprzętu jest łatwa i prosta.