Systemy szpitalne HIS

Szpitalny System Informacyjny HIS jest to system mający na celu archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno terapeutycznego. Jest to fundament, który integruje i łączy w sobie rozmaite aplikacje służące bieżącemu funkcjonowaniu szpitala, takie jak finanse, księgowość, kadry jak również część służącą do obsługi pacjenta. Szpitalny System Informacyjny HIS integruje i łączy w sobie rozmaite aplikacje. Stąd też naturalny jest podział na część administracyjno-menadżerską oraz kliniczną. Preferowana jest modułowa konstrukcja systemu tzn. poszczególne aplikacje systemu – pochodzące niekoniecznie od jednego dostawcy – komunikują się ze sobą poprzez specjalny interfejs. System taki łatwo rozbudowywać o nowe moduły, jak również uaktualniać moduły już istniejące w systemie. System HIS bazuje na technologiach sieciowych, jako że jest to rozwiązanie najbardziej korzystne z ekonomicznego i ergonomicznego punktu widzenia.

Asseco – AMMS

Comarch – OptiMED

CompuGroup Medical – CLININET

Nexus Polska – ESKULAP