Alteris – Alteris II

logo_alteris

Autorski system Alteris II, jest wysoko specjalistyczną aplikacją dla lekarzy i techników, specjalistów nowoczesnej, cyfrowej diagnostyki obrazowej. System jest wyrobem medycznym klasy IIa, łączącym funkcje aplikacji klasy RIS/PACS i umożliwiającym pełne wsparcie pracy zakładu diagnostyki obrazowej.

Funkcjonalność systemu obejmuje zarówno proces przepływu pracy i obiegu dokumentów, jak i przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie obrazów diagnostycznych. Obsługujemy wszystkie istniejące urządzenia do diagnostyki obrazowej z włączeniem obrazowania w medycynie nuklearnej.

Moduł Alteris OsiriX to idealna przeglądarka diagnostyczna realizująca funkcje wizualizacyjne, rekonstrukcyjne i pomiarowe. Dostępna jest również wersja zawierająca Alteris OsiriX Server – scentralizowany system postprocessingu umożliwiający równoczesną pracę wielu współbieżnych użytkowników. Aplikacja współpracuje z innymi systemami informatycznymi używając standardów HL7 oraz DICOM 3.0, spełnia także wymagania dyrektywy MDD 93/42/EEC w klasie IIa.

To nas wyróżnia:

  • Unikalne w skali kraju doświadczenie  – 200 wdrożeń systemu
  • Alteris II RIS – ulubiony system polskich radiologów
  • Prosty i niezawodny Alteris II PACS
  • Wyjątkowo korzystna relacja funkcjonalności do ceny
  • Atrakcyjna aplikacja do teleradiologii
  • Dostęp do systemu przez przeglądarkę WWW

Prezentacja RIS     Prezentacja rozwiązań Alteris