AGFA

agfa

Agfa HealthCare jest światowym liderem w szybko rozwijającym się rynku zintegrowanych systemów informatycznych i do obrazowania medycznego, oferując placówkom opieki zdrowotnej możliwość płynnego obiegu informacji i monitoringu wszystkich aspektów obsługi pacjenta. Firma stosuje wyjątkowe, całościowe podejście, co pozwala dostarczać przemyślane pod kątem potrzeb know-how i rozwiązania w zakresie pełnej integracji placówki. Rozwiązania te pozwalają połączyć systemy informatyczne i systemy do obrazowania medycznego dla radiologii,kardiologii, mammografii i ortopedii. Platforma informatyczna firmy Agfa HealthCare konsoliduje wszystkie daneadministracyjne i kliniczne placówki opieki zdrowotnej i jest zaprojektowana tak, aby sprostać specyficznym wymogom profesjonalistów z dziedziny medycyny.

Ulotki:

Ulotka CR 10-X     Ulotka CR15X    Ulotka CR 30-X     Ulotka CR30-Xm (rtg+mammo)      Ulotka DX-M (rtg+mammo)     Drukarki Drystar      Oprogramowanie NX 

Przykład : Badanie z wykorzystaniem danych pacjenta zarejestrowanego w systemie RIS
1.wybór pacjenta z listy i rozpoczęcie badania
2.połączenie danych z kasetami – identyfikacja (ID)
3.kontrola jakości obrazu z użyciem dostępnych narzędzi
4.zamknięcie i wysłanie gotowego badania.


Badania sylwetkowe (FLFS)
• Badania całych kończyn całego kręgosłupa (FLFS)
• Badanie otrzymywane z jednej ekspozycji oraz  typowo z 3szt. kaset  35×43 cm
• Automatyczne łączenie  obrazów przez  oprogramowanie CR NX
• Możliwość wykonywania pomiarów i planowania  zabiegów (po kalibracji)