Synektik – Arpacs

ARPACS

Platforma systemów informatycznych ArPACS produkcji Synektik dedykowanych dla radiologii została zaprojektowana w taki sposób, aby utworzyć jednolite środowisko pozwalające na archiwizację różnorodnych danych medycznych związanych z pacjentem. Archiwizacja dokumentacji medycznej obejmuje obrazy, dane demograficzne, opisy słowne, wyniki badań laboratoryjnych itp. Modułowa konstrukcja pozwala na rozbudowę o zaawansowane funkcje dla lekarzy, jak również personelu administracyjnego.

Główne moduły:

 • Serwer PACS – archiwum w standardzie DICOM 3.0
 • RIS – Informatyczny System Radiologiczny
 • Stacje opisowe z monitorami diagnostycznymi oraz OsiriX w polskiej wersji
 • HIS – pełna integracja z istniejącymi Szpitalnymi Systemami Informatycznymi zgodnymi z powszechnie stosowanym standardem HL7
 • KON – rozwiązania teleradiologiczne, telekonsultacje i zdalny e-kominek konsultacji w czasie rzeczywistym
 • WEB – najprostszy sposób zapewnienia dostępu do badań przez przeglądarki internetowe na terenie całej sieci szpitalnej, czyli na oddziały i lokalizacje zdalne (wykorzystanie technologii JAVA nie wymaga wcześniejszej instalacji na komputerze)
 • WYN – stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem, inicjowany z dowolnego komputera lub aparatu, zapisywany na płyty CD, DVD i Blu-ray.


Radiologiczny System Informatyczny
(Radiology Information System)
Dzięki zastosowanej architekturze nie jest wymagane posiadanie własnego sprzętu serwerowego, gdyż istnieje możliwość instalacji systemu na serwerach dedykowanych Synektik:

 • – Synektik  zapewnia dostęp w trybie 24 godzinnym oraz monitoring serwerów.
 • – Gwarantowana kopia bezpieczeństwa danych.


Główne założenia systemu:

  • – Wsparcie procesu obsługi pacjenta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
  • – Usprawnienie przepływu informacji o pacjencie i wykonywanej procedurze.
  • – Nadzór nad poprawnością wykonywanych procedur i ich rozliczeniem.
  • – Integracja z systemami do akwizycji obrazów medycznych i nadzór nad ich przepływem i archiwizacją.
  • – Integracja współpracy ośrodków w odległych lokalizacjach (oddziałów firmy).
  • – Współpraca ze szpitalnym systemem informacji o pacjencie HIS.
  • – Udostępnianie wyników jednostkom kierującym.


  ArPACS WEB
  to najprostszy sposób zapewnienia dostępu do badań przez przeglądarki internetowe na terenie całej sieci szpitalnej, czyli na oddziałach i lokalizacjach zdalnych (wykorzystanie technologii JAVA nie wymaga wcześniejszej instalacji na komputerze).

  Wbudowana przeglądarka obrazów zapewnia podstawowe funkcjonalności, takie jak:

  • – Przeglądanie obrazów i serii
  • – Obroty i odbicia lustrzane
  • – Inwersja obrazu (pozytyw/negatyw)
  • – Lupa do skalowania badania
  • – Pomiary odległości, kątów, regionów zainteresowania (prostokątne, wielokątne, kołowe i eliptyczne)
  • – Animacja w przód i w tył również pomiędzy wybranymi obrazami

ArPACS PACS/RIS   ArPACS teleradiologia    ArPACS RIS     ArPACS Platforma