Radpoint – Radpoint PACS\RIS\VNA

Nowoczesna architektura systemu RIS/PACS/VNA
Zawiera wszystko, czego można oczekiwać od nowatorskiego systemu z zestawem narzędzi radiologicznych: elektroniczna dokumentacja medyczna, główny indeks pacjentów (Master Patient Index), przyjęcia pacjentów, konfigurowalne słowniki i protokoły badań,ustrukturyzowane raporty i szablony raportów, a także zarządzanie indeksem dawek promieniowania. Nie wymaga nakładów sprzętowych – dostępny w przeglądarkach Chrome i Firefox w systemach macOS i Windows. Nowocześnie zintegrowana komunikacja z HIS przez HL7. Dane przechowuje wysoce skalowalna chmura VNA o zasięgu peta-bajtu z lokalnymi gate’ami DICOM zapewniającymi doskonałą dostępność. Posiada funkcje udostępniania danych i ma najwyższą wydajność lokalnego przesyłania obrazów między oddziałami z bezpiecznym długoterminowym przechowywaniem dowolnego rodzaju danych obrazowych w chmurze.

Główne założenia techniczne
• Bezpieczne rozwiązanie oparte o architekturę chmury zapewniające dostęp do niezbędnych, skalowalnych zasobów sprzętowych oraz do szeregu zintegrowanych produktów i usług wspierających funkcjonalnie obieg obrazowej dokumentacji medycznej pomiędzy jednostką wykonującą, kierującą i pacjentem
• System dzieli się na moduły funkcjonalnie dedykowane różnym użytkownikom w zależności od roli jaką pełnią w procesie diagnostycznym i leczniczym. W systemie dostępne są e-usługi przeznaczone dla pacjentów, podmiotów wykonujących badania jak i lekarzy
• System umożliwia skalowalną, długookresową archiwizację danych obrazowych DICOM oraz elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z możliwością podglądu badań obrazowych przez wbudowane przeglądarki DICOM lub zintegrowane lokalne stacje diagnostyczne (np. OsiriX).
• System posiada otwarte API integracyjne wspierające standardy HL7 i DICOM i umożliwia integrację lokalnych systemów informatycznych podmiotów kierujących i wykonujących badania oraz wymianę dokumentacji elektronicznej
• Niezależnie od możliwości integracji systemów dziedzinowych i aparatów diagnostycznych, system umożliwia bezpośrednie importowanie danych DICOM z nośników zewnętrznych, a funkcjonalnie – śledzenie kolejnych wizyt pacjenta i ustandaryzowany dostęp personelu do badań, obrazów i dokumentacji elektronicznej
• Rozwiązanie posiada wbudowane narzędzia ułatwiające strukturyzację danych i wspomagające pracę lekarzy (szablony strukturyzowane, transkrypcję medyczna, opisy głosowe badań i wizyt itp.) oraz narzędzia walidujące wprowadzane dane.
• W skład systemu wchodzi hurtownia danych pozwalająca na tworzenie dedykowanych dashboardów, statystyk, raportów i zestawień niezbędnych do rozliczania świadczeń i pracy personelu, jak i analizy porównawczej poszczególnych komórek organizacyjnych.
• W systemie dostępne są zintegrowane usługi i produkty świadczone przez zewnętrznych dostawców umożliwiające wzbogacenie systemu m.in. o implementację diagnostycznych przeglądarek obrazów, algorytmy AI , machine learning, usług transkrypcji medycznej, monitorowania dawek pacjentów itp.
• System pozwala na centralizację procesów opisywania i interpretacji badań, organizację wewnętrznej i zewnętrznej sieci teleradiologicznej i wymianę dokumentacji medycznej pomiędzy różnymi podmiotami w ramach struktury organizacyjnej

Co nas wyróżnia?

 1. Pełna integracja produktów i funkcjonalności (które mogą być niezależnymi usługami): RIS/PACS/VNA, Teleradiologia, Telekonsultacje, CAD AI, Transkrypcja, Viewer
 2. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami różnych producentów i podmiotami medycznymi zgodnie z profilami IHE
 3. Brak wymagań sprzętowych – całość dostępna w przeglądarkach Chrome i Firefox w systemach macOS i Windows
 4. Nowatorskie, sprawdzone rozwiązania wspomagające diagnostykę – algorytmy sztucznej inteligencji
 5. PACS posiada lokalny DICOM gateway zapewniający bezpieczny interfejs do modalności i lokalnego sprzętu oraz lokalnej pamięci podręcznej DICOM.

Podstawowe funkcje systemu RIS/PACS/VNA:

 1. Wytwarzanie dokumentacji medycznej
 2. Wspomaganie workflow i obiegu dokumentacji
 3. Możliwość lokalnej i zdalnej diagnozy i konsultacji
 4. Dostęp do historii badań radiologicznych i zeskanowanej lub wgranej dokumentacji pacjenta
 5. Podpis elektroniczny
 6. Raporty strukturyzowane z szablonami opisów i dostępem do słowników
 7. Możliwość współpracy z : teleradiologią, transkrypcją, monitoringiem dawek, kontrola jakości, rozpoznawanie mowy, algorytmy sztucznej inteligencji wspomagające opis (AI/CAD)
 8. Zintegrowany HL7 z HIS, RIS i TELE, i udostępnia przeglądarkę DICOM
 9. Wyniki on-line i e-rejestracja
 10. Moduł opisu
 11. Moduł rejestracji
  Stały dostęp do systemu teleradiologii, dzięki któremu możesz pracować z każdego miejsca na świecie.

Dostępne są również algorytmy sztucznej inteligencji (AI) które:

 1. Wspomagają lekarza radiologa w diagnostyce i tworzeniu raportu
 2. Inteligentnie priorytetyzują obrazy po ich załadowaniu do systemu.
 3. Skracają czas diagnostyki (nawet o 30%!)
 4. Zwiększają trafność diagnozy
 5. Maksymalizują efektywność oraz optymalizują działanie oddziału radiologii i lekarzy.