Carestream – Vue RIS / PACS

CARESTREAM Vue to nowej generacji platforma technologii informacyjnej w służbie zdrowia, która upraszcza raportowanie RIS+PACS w radiologii, kardiologii i mammografii.

Jak potwierdzają tysiące udanych wdrożeń na świecie, skalowalna organizacja pracy, archiwizacja niezależna od dostawcy i usługi chmurowe dostarczane przez Vue optymalizują obrazowanie medyczne, zapewniając doskonałe usługi kliniczne i opiekę nad pacjentem.

CARESTREAM Vue PACS dostarcza kompleksową przestrzeń roboczą dla narzędzi klinicznych i aplikacji, których potrzebują lekarze i radiolodzy do wygodnego lokalnego i zdalnego raportowania. Sieciowy Vue PACS posiada zintegrowany moduł zaawansowanej wizualizacji, obróbki końcowej 3D, zarządzania zmianami, dyktafonu, powiadamiania o krytycznych wynikach i mammografii, który eliminuje zapotrzebowanie na dedykowane stacje robocze.

CARESTREAM Vue RIS usprawnia organizację pracy na oddziale radiologii, automatyzując proces diagnozowania pacjenta od wprowadzenia zlecenia do przekazania wyników, redukując liczbę błędów i poprawiając opiekę nad pacjentem. Dostęp do sieciowego radiologicznego systemu informatycznego można uzyskać z każdego miejsca. System ten odpowiada potrzebom przedsięwzięć, w które zaangażowanych jest wiele ośrodków lub szpitali i integruje prace mammograficzne, konsultacje i raportowanie, aby wyeliminować odrębne systemy.

Lekarze kierujący i klinicyści potrzebują dostępu na żądanie w czasie rzeczywistym do wyników badań obrazowych i danych pacjenta, aby lepiej reagować na jego potrzeby w zakresie opieki. CARESTREAM Vue Motion to niewymagająca instalacji przeglądarka obrazów niezależna od dostawcy, która wykorzystuje przeglądarkę internetową lub informacje z portalu EMR, aby zapewnić łatwy dostęp do danych obrazowych i informacji pacjenta dla lekarzy znajdujących się w ośrodku i poza nim. Vue Motion została dopuszczona przez FDA do stosowania z urządzeniami iPad.