AGFA Healthcare – Enterprise

 

Firma AGFA jest firmą międzynarodową i ma podpisane umowy dotyczące integracji z innymi globalnymi producentami urządzeń diagnostycznych takimi jak Siemens, GE itd. Wobec tego istniejące systemy AGFA zapewniają pełną integrację z urządzeniami medycznymi. Jeżeli chodzi o integrację z istniejącymi lokalnymi dostawcami systemów RIS/HIS firma AGFA jest już zintegrowana z większością polskich firm, w przeciwnym przypadku zapewniamy pełną integrację wraz z pomocą merytoryczną i szkoleniową dla firm, które takiej wiedzy nie posiadają. Firma AGFA integruje się z zewnętrznymi systemami RIS/HIS za pomocą otwartego standardu HL7.

Enterprise Imaging dysponuje dedykowanymi panelami diagnostycznymi i narzędziami przydatnymi dla wszystkich oddziałów, które zlecają badania obrazowe i korzystają z nich: od radiologii, kardiologii i dermatologii po okulistykę, chirurgię, patologię i inne. Platforma skupia się wokół organizacji pracy i spełnia wymogi obowiązujące na poziomie oddziału, placówki i regionalnej sieci obrazowej.
Rozwiązanie Enterprise Imaging umożliwia pobieranie danych na poziomie oddziału i wprowadzanie danych z PACS, integrując się z danymi ze szpitalnego systemu HIS. Bezpośrednio z karty pacjenta w HIS można otwierać obrazy i dokumenty pochodzące z dowolnego oddziału, a nawet z dowolnej lokalizacji lub współpracującej placówki.
Platforma Enterprise Imaging ułatwia udostępnianie, konsultację, wymianę i przesyłanie wyników badań między pracownikami służby zdrowia niezależnie od tego, gdzie się znajdują, oraz innymi ośrodkami współpracującymi, świadczącymi usługi medyczne, jak i pacjentami i ich rodzinami.

Vendor Neural Archive: Enterprise Imaging jest niezależne od źródłowych systemów PACS, systemów magazynowania dokumentów i platform oferowanych przez innych producentów oprogramowania, jest także zgodne z odpowiednimi profilami integracji IHE i otwartymi standardami medycznymi HL7. Obsługuje archiwizację danych DICOM i dokumentów na poziomie placówki oraz regionu eZdrowia.
Możliwość wymiany i współdzielenia obrazów klinicznych i diagnostycznych w obrębie szpitala i regionu eZdrowia. Integracja z MPI, interfejs HL7, zgodność z DICOM oraz współpraca z istniejącymi standardami informatycznymi umożliwiają lekarzom i pacjentom dostęp do obrazów poprzez dedykowany portal.
Każdy zainteresowany może mieć dostęp zapewniający możliwość przeglądania obrazów i wyników bez konieczności posiadania specjalnego oprogramowania. Wystarczy zwykła przeglądarka internetowa i w miarę nowoczesne połączenie sieciowe. Bez względu na platformę sprzętową (PC, tablet, smartphone) i system operacyjny.

 

Enterprise Imaging

Enterprise Imaging 2