Teleradiologia

Teleradiologia, czyli opis obrazów na odległość to zupełnie nowe podejście do analizy badań diagnostycznych. Pozwala na stały dostęp do wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych lekarzy radiologów opisujących badania obrazowe bez względu na czas i miejsce wykonania badania. A to przekłada się na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na opis, podniesienie wartości diagnostycznej badań, lepszy standard obsługi pacjenta oraz realną redukcję kosztów.
Dla małych placówek istotnym problemem jest stały dostęp do lekarzy radiologów. Małe pracownie albo wysyłają badania do opisu do większych ośrodków, albo zlecają opisy lekarzom pracującym w wielu placówkach. I w jednym i w drugim przypadku problemem jest czas oczekiwania na wyniki badań, który w wielu wypadkach może być kluczowy dla postawienia właściwej diagnozy i dalszej terapii pacjenta. Z drugiej strony – radiolodzy często specjalizują się w opisywaniu różnych typów badań (mammografia, TK, RTG, MR), co jest istotnym problemem, gdy placówka proponuje różnorodną diagnostykę. Z kolei duże placówki muszą zapewnić stały dostęp radiologów, których czas pracy nie zawsze jest wydajnie wykorzystany.
Rozwiązaniem problemów obu typów placówek diagnostycznych jest wykorzystanie potencjału i czasu dostępnych radiologów do opisu badań z innych pracowni – i jest to możliwe dzięki systemom teleradiologicznym. Najprościej mówiąc Teleradiologia to rozwiązanie umożliwiające wysyłkę obrazów cyfrowych i podstawowych danych pacjenta bezpiecznym połączeniem do lekarza radiologa, który opisuje badanie i odsyła do pracowni. Systemy radiologiczne funkcjonują w różnych modelach, z których najpopularniejsze są dwa – z centralną jednostką opisującą lub w formie tzw. „węzła teleradiologicznego”. W pierwszym modelu placówki wykonujące badania wysyłają obrazy do specjalnie utworzonego do tego celu centrum opisowego, w którym pracują lekarze radiolodzy i na bieżąco opisują badania. Drugi system opiera się na współpracy pomiędzy placówkami medycznymi, w którym jedne pracownie wysyłają obrazy do opisu, a inne (dysponujące wolnymi zasobami) przyjmują obrazy do analizy. W obu przypadkach wymiana danych odbywa się dzięki dedykowanej infrastrukturze teleradiologicznej, za pomocą sieci internetowej i bezpiecznych połączeń. Dzięki temu w systemie medyczne dane obrazowe są dostępne wyłącznie dla pracowni, która je wykonała oraz dla lekarza z innej lokalizacji, który podjął się opisu tego przypadku. Oba typy rozwiązań powinny być wyposażone w protokół HL7, który pozwala na integrację rozwiązań teleradiologicznych z systemami PACS, RIS i HIS, co umożliwia wysyłanie i odbieranie opisanych obrazów bezpośrednio z poziomu tych systemów.

luxmed

Lider usług teleradiologii w Polsce oferujący całodobową obsługę zdalnych opisów wszystkich typów badań dostarczanych w gwarantowanym w umowie czasie. LUX MED wykonuje opisy badań 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, dostosowując się do zapotrzebowania Klienta na opisy badań w trybie planowym, nocnym, weekendowym a także świątecznym oraz urlopowym. Usługa jest wdrażana w ciągu tygodnia od podpisania umowy, bez konieczności zakupu przez Państwa żadnej dodatkowej infrastruktury. Zapewniona bezpłatna, kompleksowa obsługa techniczna w zakresie podłączenia placówki, szkoleń aplikacyjnych, a także wsparcia merytorycznego przy optymalizacji protokołów badań. Gwarancją bezpieczeństwa przesyłanych danych są zabezpieczenia techniczno – organizacyjne.

W ramach usług teleradiologii LUX MED umożliwia Klientom korzystanie z narzędzia jakim jest Portal Klienta. Portal Klienta ma na celu ułatwić pracę lekarzom dzięki bezpośredniemu dostępowi do dokumentacji medycznej oraz zaoszczędzić czas poprzez umożliwienie odebrania wyników za pośrednictwem strony www. Portal Klienta jest w pełni bezpieczny, ponieważ dostęp do dokumentacji medycznej ma wyłącznie osoba, która otrzyma indywidualne hasło dostępu do zabezpieczonej strony na portalu LUX MED Diagnostyka. Z uwagi na fakt, iż opis badań posiada podpis elektroniczny, automatycznie wersja elektroniczna otrzymuje status dokumentu medycznego.

Lux Med Diagnostyka

voxel

Voxel  jest obecnie jednym z największych dostawców teleradiologii w Polsce. Firma zrealizowała pierwszy polski system obsługujący teleradiologię na dużą skalę, przykładając najwyższą staranność w pozyskiwaniu do współpracy specjalistów z największych ośrodków medycznych w Polsce m.in.: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz warszawskich placówek naukowych.  Firma stale współpracuje z ponad 80 radiologami, którzy specjalizują się w opisach badań TK, MR, PET-TK, SPECT i RTG i codziennie, przez całą dobę, opisują badania dla ponad 20 jednostek służby zdrowia, umożliwiając natychmiastowy dostęp do wyników diagnostycznych coraz szerszemu gronu pacjentów. Zachęcamy do współpracy i korzystania z szerokiej gamy usług oferowanych przez naszych ekspertów, bez względu na ilość konsultowanych badań, czy to dziennie, tygodniowo, czy też miesięcznie.

Więcej : https://tele.voxel.pl/

SPINRAY

Spinray to dynamicznie rozwijającym się podmiot leczniczy świadczący usługi z zakresu diagnostyki obrazowej w oparciu o nowe technologie. Założony przez dwójkę lekarzy Radiologów, obecnie współpracuje z kilkudziesięcioma  wysokiej klasy specjalistami Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz świadczy usługi w kilku ośrodkach diagnostycznych i w systemie teleradiologii w trybie 24/7. Dodatkową działalnością są specjalistyczne usługi transkrypcji medycznej oraz usługi z zakresu IT.

Więcej