Teleradiologia

Teleradiologia, czyli opis obrazów na odległość to zupełnie nowe podejście do analizy badań diagnostycznych. Pozwala na stały dostęp do wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych lekarzy radiologów opisujących badania obrazowe bez względu na czas i miejsce wykonania badania. Przekłada się to na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na opis, podniesienie wartości diagnostycznej badań, lepszy standard obsługi pacjenta oraz realną redukcję kosztów.
Dla małych placówek istotnym problemem jest stały dostęp do lekarzy radiologów. Małe pracownie albo wysyłają badania do opisu do większych ośrodków, albo zlecają opisy lekarzom pracującym w wielu placówkach. I w jednym i w drugim przypadku problemem jest czas oczekiwania na wyniki badań, który w wielu wypadkach może być kluczowy dla postawienia właściwej diagnozy i dalszej terapii pacjenta. Z drugiej strony – radiolodzy często specjalizują się w opisywaniu różnych typów badań (mammografia, TK, RTG, MR), co jest istotnym problemem, gdy placówka proponuje różnorodną diagnostykę. Z kolei duże placówki muszą zapewnić stały dostęp radiologów, których czas pracy nie zawsze jest wydajnie wykorzystany.
Rozwiązaniem problemów obu typów placówek diagnostycznych jest wykorzystanie potencjału i czasu dostępnych radiologów do opisu badań z innych pracowni – i jest to możliwe dzięki systemom teleradiologicznym.

Najprościej mówiąc Teleradiologia to rozwiązanie umożliwiające wysyłkę obrazów cyfrowych i podstawowych danych pacjenta bezpiecznym połączeniem do lekarza radiologa, który opisuje badanie i odsyła do pracowni. Systemy radiologiczne funkcjonują w różnych modelach, z których najpopularniejsze są dwa – z centralną jednostką opisującą lub w formie tzw. „węzła teleradiologicznego”. W pierwszym modelu placówki wykonujące badania wysyłają obrazy do specjalnie utworzonego do tego celu centrum opisowego, w którym pracują lekarze radiolodzy i na bieżąco opisują badania. Drugi system opiera się na współpracy pomiędzy placówkami medycznymi, w którym jedne pracownie wysyłają obrazy do opisu, a inne (dysponujące wolnymi zasobami) przyjmują obrazy do analizy. W obu przypadkach wymiana danych odbywa się dzięki dedykowanej infrastrukturze teleradiologicznej, za pomocą sieci internetowej i bezpiecznych połączeń. Dzięki temu w systemie medyczne dane obrazowe są dostępne wyłącznie dla pracowni, która je wykonała oraz dla lekarza z innej lokalizacji, który podjął się opisu tego przypadku. Oba typy rozwiązań powinny być wyposażone w protokół HL7, który pozwala na integrację rozwiązań teleradiologicznych z systemami PACS, RIS i HIS, co umożliwia wysyłanie i odbieranie opisanych obrazów bezpośrednio z poziomu tych systemów.

TELEDIAGNOSIS oferuje kompleksowe i skuteczne rozwiązania telemedyczne dla podmiotów leczniczych

Zespół koordynacyjny oraz helpdesk są dostępne dla klientów przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, umożliwiając manualne nadawanie priorytetu najpilniejszych opisów. Telediagnosis to obecnie największy dostawca Teleradiologii w Polsce, współpracuje z ponad dziewięćdziesięcioma podmiotami medycznymi w całej Polsce, w tym Szpitalami Wojewódzkimi, pracuje w trybie dyżurowym. Firma dostarcza opisy wszystkich typów badań zdalnie, zarówno w trybie pilnym i planowym i oferuje całodobową obsługę, również w weekendy i święta. Telediagnosis pracuje na polskim, sprawdzonym i renomowanym systemie firmy Radpoint.  Firma oferuje szybką integrację systemów, łatwość instalacji i szkolenia. Cała procedura ogranicza się do jednej wizyty specjalisty IT oraz wdrożeniowca przeprowadzającego w tym czasie proste szkolenie dla osób odpowiedzialnych za przepływ badań.

voxel

Voxel  jest obecnie jednym z największych dostawców teleradiologii w Polsce. Firma zrealizowała pierwszy polski system obsługujący teleradiologię na dużą skalę, przykładając najwyższą staranność w pozyskiwaniu do współpracy specjalistów z największych ośrodków medycznych w Polsce m.in.: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz warszawskich placówek naukowych.  Firma stale współpracuje z ponad 80 radiologami, którzy specjalizują się w opisach badań TK, MR, PET-TK, SPECT i RTG i codziennie, przez całą dobę, opisują badania dla ponad 20 jednostek służby zdrowia, umożliwiając natychmiastowy dostęp do wyników diagnostycznych coraz szerszemu gronu pacjentów.

https://tele.voxel.pl/

SPINRAY

Spinray to dynamicznie rozwijającym się podmiot leczniczy świadczący usługi z zakresu diagnostyki obrazowej w oparciu o nowe technologie. Założony przez dwójkę lekarzy Radiologów, obecnie współpracuje z kilkudziesięcioma  wysokiej klasy specjalistami Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz świadczy usługi w kilku ośrodkach diagnostycznych i w systemie teleradiologii w trybie 24/7. Dodatkową działalnością są specjalistyczne usługi transkrypcji medycznej oraz usługi z zakresu IT.

Więcej