Informatyka medyczna

Wspieramy rozwój obszarów biznesowych oraz IT w zakresie:

– Konsultacji w zakresie potrzeb strategicznych – przełożenie potrzeb na planowane programy/projekty.

– Konsultacji, analizy oraz projektowania wysokopoziomowej architektury rozwiązania – analiza stanu obecnego (AS-IS), analiza stanu planowanego (TO-BE),  przygotowywanie wizji architektury biznesowej oraz IT (Archimate), przygotowywanie merytorycznej części z zakresu architektonicznego do RFI oraz RFP. Praca na sprawdzonych w praktyce szablonach dokumentów. Tworzenie modeli w dedykowanym, centralnych repozytorium w narzędziu Enterprise Architect.

– Analizy biznesowej – analiza stanu obecnego (AS-IS), analiza stanu planowanego (TO-BE), analiza oraz modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka BPMN lub inne notacje w razie potrzeby, definiowanie oraz analiza wymagań biznesowych, przygotowywanie merytorycznej części do RFI oraz RFP.Praca na sprawdzonych w praktyce szablonach dokumentów. Tworzenie modeli w dedykowanym, centralnych repozytorium w narzędziu Enterprise Architect.

– Analizy systemowej- analiza stanu obecnego (AS-IS), analiza stanu planowanego (TO-BE), analiza systemowa z wykorzystaniem języka UML, definiowanie oraz analiza wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, przygotowywanie merytorycznej części do RFI oraz RFP.Praca na sprawdzonych w praktyce szablonach dokumentów. Tworzenie modeli w dedykowanym, centralnych repozytorium w narzędziu Enterprise Architect.

– Uruchomienie oraz utrzymywanie centralnego repozytorium modeli w narzędziu Enterprise Architect (wynik prac analityka biznesowego, systemowego, architekta rozwiązań i innych – modele procesów biznesowych, architektura IT i biznesowa, modele wykonane w UML). Dostarczenie sprawdzonych w praktyce struktur repozytorium, szablonów wybranych dokumentów, tworzenie szablonów zgodnie z potrzebami Klienta.

– Merytoryczne wsparcie w zakresie przeprowadzania RFI oraz RFP. Ocena ofert oraz wybór Dostawcy rozwiązań IT.

– Wsparcie w reprezentowaniu Klienta przed Dostawcami.

– Opracowywanie dokumentacji analitycznej, użytkownika, administratora i innych.

– Wsparcie przy specyfikowaniu wymagań (biznesowych, funkcjonalnych, niefunkcjonalnych) dla drobnych zmian (CRy) w rozwiązaniach IT.

– Wsparcie podczas specyfikowania przypadków oraz scenariuszy testowych dla testów systemowych oraz odbiorczych (UAT).

– Przeprowadzanie manualnych testów systemowych oraz UAT.