Systemy PACS/RIS

pacs


Agfa – Impax     Alteris – Alteris II    CGM – NETRAAD    Radpoint – Radpoint PACS/RIS     Resqmed – Infinitt    Synektik – Arpacs

Picture Archiving and Communication System — PACS
System PACS jest to system archiwizacji i dystrybucji obrazów, którego celem jest obsługa informatyczna zadań wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej w zakresie danych obrazowych. System taki składa się z następujących elementów:
· sieć
· diagnostyczne stacje robocze
· serwer archiwizujący obrazy
· interfejsy drukarek
· interfejsy urządzeń generacji obrazu (CT, NMR, USG)
· przeglądowe stacje robocze

PACS to podstawowy system informatyczny do archiwizacji i transmisji obrazów z urządzeń diagnostycznych. Najważniejszą cechą dobrego systemu PACS jest obsługa protokołu DICOM, w którym generowane są obrazy – pozwala to na współpracę systemów i urządzeń pochodzących od różnych producentów. O krok dalej idą urządzenia, które obsługują także otwarte standardy komunikacji w środowisku medycznym, czyli HL7 oraz wspierają profile IHE.
Dobry system PACS to nie tylko taki, który sprawnie przesyła i gromadzi dane, ale także pozwala na dopasowanie programu do specyfiki pracy poszczególnych specjalizacji (np. ortopedia, kardiologia, chirurgia, gastrologia) oraz łatwo integruje się z oprogramowaniem HIS i RIS. Warto sprawdzić, jak zachowa się system w sytuacji podłączenia do niego kolejnych urządzeń diagnostycznych, czy będzie w stanie przetworzyć i przechować szybko wzrastającą ilość danych. Dlatego warto zwrócić uwagę na skalowalność systemu w sytuacji rozbudowy jednostki, jego modułowość oraz możliwość zwiększenia archiwum danych w zależności od potrzeb placówki.
Taki system powinien umożliwiać: śledzenie historii zdrowia i choroby pacjenta, porównanie obrazów z danymi z poprzednich badań, tworzenie listy zleceń, profilowanie użytkowników w zależności od specjalizacji, obsługę w języku polskim (ważna jest możliwość używania polskich znaków diakrytycznych). Warto zwrócić uwagę szczególnie na opcję podglądu wyników z wcześniejszej diagnostyki. To zwiększa pewność diagnozy, pozwala śledzić postęp leczenia i podejmować trafne decyzje co do dalszego przebiegu leczenia. To duże ułatwienie dla lekarza.
Jako, że system obsługuje zwykle wiele stanowisk jednocześnie, dobrym rozwiązaniem dla dużych placówek będzie model pracy w schemacie licencji tzw. „pływających”. W tradycyjnym modelu licencje są przypisane do stanowisk, a placówka – chcąc mieć dostęp do PACS-a na większości komputerów – musi wykupić dla nich licencje. W przypadku licencji „pływających” wystarczy zakup jedynie tylu licencji, ilu użytkowników (komputerów) jednocześnie korzysta z systemu w danym momencie, bez powiązania z konkretnymi stanowiskami.

RIS (Radiologiczny System Informatyczny) pozwala na obsługę całego procesu realizacji badania od momentu planowania i rejestracji pacjenta w pracowni radiologicznej, przez proces wykonania badania (u lekarza, technika, pielęgniarki), aż po stworzenie i wydanie opisu. Nowoczesne systemy RIS pozwalają na sprawne zarządzanie listami zleceń, optymalizację lokacji zasobów i zarządzanie finansami, a integracja z centralnym systemem informatycznym placówki umożliwia przesyłanie informacji o pacjencie i tworzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Większość dostępnych na rynku systemów RIS posiada moduły statystyczne do generowania raportów i analiz.
Warto zdawać sobie sprawę, jak bardzo w zarządzaniu rozbudowanym oddziałem radiologicznym może pomóc instalacja systemu RIS. Opisywanie badań w systemie informatycznym jest o wiele szybsze i wygodniejsze, a sam opis jest bezpośrednio zintegrowany z obrazami. W pewnej skali działania RIS wydaje się być niezbędnym wyposażeniem oddziału – mimo, że nie jest to mały wydatek, to biorąc pod uwagę „ręczną” administrację obrazami i opisami, w ostatecznym rozrachunku inwestycja szybko się zwraca. Nie da się także przecenić korzyści: skrócenie czasu realizacji zleceń oraz redukcja kosztów z tym związana, lepsze wykorzystanie zasobów, przyspieszenie i polepszenie jakości diagnostyki poprzez zmniejszenie liczby błędów wynikające z integracji z systemami HIS, optymalizacja procesów zarządczych.