Carestream

logo carestream

Firma Carestream Health produkuje i dostarcza elementy systemu radiografii cyfrowej, urządzenia generujące obraz jak:
– skanery radiografii cyfrowej posredniej przeznaczone do radiografii klasycznej i mammografiii CR jak Carestream Classic, Elite, Max CR(975), Vita SE, CR, LE
– elementy systemów DR do ucyfrowienia aparatów klasycznych rtg jak Carestream DRX-1/DRX-1C (detektor DR do zastosowań w aparatach analogowych, klasycznych i przewoznych), oraz kompletne aparaty cyfrowe typu Carestream DRX Evolution (aparat DR), DRX-Ascend.
Wybór urządzeń do diagnostyki w radiografii cyfrowej pośredniej jest dokonywany na zasadzie dopasowania potrzeb zakładu radiologii pod kątem wykonywania ilości badań do wydajności skanera/skanerów radiografii cyfrowej CR.

Ulotka rozwiązań CR   Ulotka CR VITA