ResQMed – Infinitt

infinitt

INFINITT PACS jest rozwiązaniem sieciowym dedykowanym do przechowywania, wyświetlania oraz zarządzania diagnostyczną informacją obrazową w szpitalach, przychodniach i klinikach. Na podstawie wieloletnich doświadczeń, w oparciu o głęboką wiedzę, firma INFINITT stworzyła system spełniający oczekiwania różnorodnych odbiorców: radiologów, lekarzy innych specjalizacji, administratorów systemów informatycznych, lekarzy zlecających. Mnogość dedykowanych modułów powoduje, że każda z grup ma dostęp do właściwych informacji. Dzięki pełnej integracji systemu z rekonstrukcją 3D nie ma potrzeby inwestycji w dodatkowe stacje diagnostyczne – jest to ogromna zaleta i oszczędność dla radiologów. Ponadto INFINITT PACS oferuje całą gamę narzędzi wspomagających analizę obrazów, przechowywanie, przesyłanie oraz dystrybucję lokalnie lub poprzez WEB.

Korzyści:

– Wszystkie obrazy, badania i serie z każdego źródła DICOM.
– Pełna skalowalność, rozwiązania dla małych praktyk, szpitali oraz dużych sieci teleradiologicznych.
– Poszczególne funkcje użytkowe oraz gromadzenie danych można (w zależności od potrzeb i wielkości instytucji) rozłożyć na wiele serwerów.
– Definiowane przez użytkownika protokoły wyświetlania umożliwiają skrócenie czasu pracy i poprawę wydajności.
– Prosty dostęp do wszystkich poprzednich badań z możliwością filtrowania według obszarów ciała, kodu CPT, urządzenia diagnostycznego lub innych parametrów.
– Listy robocze mogą być konfigurowane przez użytkowników i opierać się o różne filtry: region ciała, urządzenie diagnostyczne, data badania, wiek pacjenta, lekarz / jednostka kierująca, etc.
– Konfigurowane przez użytkownika protokoły wyświetlania, mogą być kopiowane na innych użytkowników lub grupy użytkowników co pozwala na zaoszczędzenie czasu na konfigurację systemu.
– Dzięki technologii WEB wszystkie dane są dostępne dla radiologów w każdej chwili poprzez sieć LAN i WAN. Rozwiązanie oparte o WEB umożliwia automatyczne, proste do przeprowadzenia aktualizacje i rozbudowy systemu z jednego centralnego serwera.