CompuGroup Medical – NETRAAD

netraad

NETRAAD jest zintegrowanym systemem informatycznym służącym do kompleksowej informatyzacji zakładów i pracowni diagnostyki obrazowej. System umożliwia zarządzanie informacjami oraz cyfrowymi obrazami diagnostycznymi, ich archiwizację oraz tworzenie kompletnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznych rekordów pacjenta. Rozwiązanie usprawnia funkcjonowanie zakładu diagnostyki obrazowej, pozwala na optymalizację kosztów i przejście na w pełni bezkliszową pracę.
System cechuje się wysokim poziomem skalowalności, dzięki czemu z powodzeniem może być stosowany zarówno w dużych, jak i mniejszych placówkach diagnostycznych, takich jak:

  • – szpitale,
  • – poradnie specjalistyczne,
  • – wielospecjalistyczne centra diagnostyczne,
  • – gabinety.

NETRAAD PACS jest centralnym i kluczowym elementem systemu NETRAAD. System służy jako długoterminowe archiwum obrazów medycznych DICOM. Jego funkcją jest bezpośrednie przejęcie obrazów z dowolnych urządzeń diagnostycznych i stacji roboczych pracującychw standardzie DICOM 3.0, a następnie zapisanie ich w odpowiednim miejscu na dysku twardym serwera. Odebrane obrazy medyczne są składowane w tzw. archiwum bieżącym (short-term archive) – dysku twardym serwera NETRAAD PACS. Do głównych cech modułu PACS zaliczamy:

– Bezpośrednie, cyfrowe odebranie obrazów medycznych z urządzeń diagnostycznych i stacji roboczych, pracujących w standardzie DICOM (urządzenia różnych producentów GE, Siemens, Philips, Agfa, Fuji, Carestream i innych);

– Udostępnienie zarchiwizowanych obrazów DICOM poprzez sieć PACS stacjom diagnostycznym i urządzeniom dowolnych producentów;

–  Umożliwienie hierarchicznego dostępu do obrazów od dostępu on-line (macierz RAID serwera) poprzez near-line (Jukebox, NAS) po off-line (płyty DVD lub CD-R);

– Automatyczna obsługa procesu starzenia się archiwum;

– Możliwość pełnej konfiguracji zasad „autorouting’u” oraz „prefetching’u” pozwalających na wygodny dostęp do badań archiwalnych;

– Dostęp do serwera list roboczych zgodny ze standardem DICOM 3.0 – umożliwia wysyłanie list roboczych na konsole urządzeń badań obrazowych;

– Współpraca z własnym lub zewnętrznym system szpitalnym lub system zleceń (komunikacja zgodna z protokołem HL7 lub wykonywany specjalnie na zamówienie interfejs komunikacji do istniejącego systemu).

System NETRAAD RIS pracuje w trybie klient serwer, w technologii WWW. Taki typ rozwiązania umożliwia pełną integrację i wymianę danych z systemem radiologii i kardiologii cyfrowej NetRAAD, oraz współpracę z relacyjnymi bazami danych. NETRAAD RIS wykorzystuje medyczny standard wymiany informacji HL7, umożliwiając dzięki temu współpracę z innymi systemami szpitalnymi HIS.

NETRAAD RIS wybrane funkcjonalności:

– Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie;

– Rejestracja pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych;

– Tworzenie list oczekujących na badania obrazowe;

– Rejestracja pacjentów umożliwiająca ustalenie zakresu i liczby badań;

– Terminarz pracy pracowni/zakładu z możliwością rezerwowania czasu;

– Wprowadzanie wyników badań (dane opisowe umożliwiają wykorzystanie predefiniowanych fraz użytkownika, moduł pozwala na wykorzystanie kodów rozpoznania i diagnoz);

– Moduł ma możliwość definiowania ekranów w zależności od specyfiki pracowni. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wprowadzania danych strukturyzowanych (np. pracownia echokardiografii);

– Funkcje analityczno- kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów i klisz;

– Współpraca z systemem ogólno szpitalnym, m.in. przy wyznaczaniu badań;

– Liczne wydruki: medyczne i statystyczne:

– Analizy rodzajów wykonywanych badań wg dowolnych kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych;

– Raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań;

– Raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia dowolnych raportów.

– W pełni polski interfejs użytkownika, ale także dostępne inne wersje językowe (m.in. angielska);

System umożliwia komunikację z oprogramowaniem części białej: szpitalnym systemem informatycznym, wykorzystując standard medycznej wymiany informacji HL7;

 

ULOTKA NETRAAD

ULOTKA TELERADIOLOGIA (CWT)