Radiografia cyfrowa DR

Radiografia cyfrowa (Digital Radiography) – to w pełni cyfrowa technika wykonywania zdjęć rentgenowskich. W miejsce tradycyjnej błony fotograficznej lub kasety z płytą fosforową umieszczono specjalny detektor DR ang. Flat Panel Detector, który odczytuje obraz powstały w wyniku promieniowania, który jest przekazywany bezpośrednio do komputera. Detektor DR należy umieścić za częścią ciała lub innym obiektem, który następnie jest prześwietlany promieniami X. Promieniowanie to tworzy obraz prześwietlanego obiektu na detektorze. Takie rozwiązanie pozwala na pominięcie procesu skanowania kasety, który występuje w systemach CR, co powoduje jeszcze szybsze i dokładniejsze uzyskanie obrazów RTG. Informacje z detektora DR mogą być przekazywane w sposób bezprzewodowy … Czytaj dalej Radiografia cyfrowa DR