Teleradiologia

Teleradiologia, czyli opis obrazów na odległość to zupełnie nowe podejście do analizy badań diagnostycznych. Pozwala na stały dostęp do wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych lekarzy radiologów opisujących badania obrazowe bez względu na czas i miejsce wykonania badania. Przekłada się to na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na opis, podniesienie wartości diagnostycznej badań, lepszy standard obsługi pacjenta oraz realną redukcję kosztów.Dla małych placówek istotnym problemem jest stały dostęp do lekarzy radiologów. Małe pracownie albo wysyłają badania do opisu do większych ośrodków, albo zlecają opisy lekarzom pracującym w wielu placówkach. I w jednym i w drugim przypadku problemem jest czas oczekiwania na wyniki badań, który w wielu wypadkach może być kluczowy … Czytaj dalej Teleradiologia