Medfinance

MEDFINANCE

MEDFinance S.A. oferuje program finansowania inwestycji dla szpitali publicznych i niepublicznych. Sektor medyczny charakteryzuje się dużymi potrzebami inwestycyjnymi. Szpitale realizują proces odnawiania i unowocześnienia aparatury medycznej, co wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów finansowych. Inwestycje te mogą być jednak skutecznie realizowane poprzez wykorzystanie finansowania zewnętrznego.

MEDsprzedaż ratalna, MEDpożyczka

 • Pozwala na płatność za usługi i towary w systemie ratalnym
 • Okres finansowania do 60 miesięcy
 • Brak wkładu własnego nabywcy
 • Wysokość rat dopasowana do aktualnych możliwości finansowania
 • Koszt finansowania i podatek wliczony w cenę towaru
 • Nabywca dokonuje odpisów amortyzacyjnych


MEDleasing

Leasing finansowy – 8% VAT na sprzęt medyczny

 • Płatność w równych ratach przez cały okres finansowania
 • Okres finansowania do 60 miesięcy
 • Brak wymagań dotyczących zdolności kredytowej
 • Wkład własny już od 0% wartości przedmiotu leasingu
 • Płatność podatku VAT (8%) w terminie 7 dni od daty dostarczenia sprzętu medycznego (w przypadku leasingu operacyjnego VAT wynosi 23%)
 • Leasingobiorca zalicza w koszty amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych
 • Przedmiot leasingu zawsze przechodzi na własność leasingobiorcy po zakończeniu umowy


MEDFinance