Mint

Moduł 1 – Badania kliniczne

Moduł 2 – dzielony na podmoduły = prostata, płuca, głowa/krtań, żołądek, wątroba, jelito grube, trzustka, OCENA terapii RECIST 1.1

Moduł 3 – Radiomika

Moduł 4 – Dodatki