Q-IMAGE

Q-IMAGE DICOM CONVERTER to aplikacja, która umożliwia import plików badań zgodnych ze standardem DICOM oraz plików graficznych w formacie .jpg, .jepg, .png do posiadanego systemu PACS. Podczas importu plików DICOM wystarczy wskazać aplikacji katalog nadrzędny, którego drzewo podkatalogów zostanie automatycznie przeszukane w celu odnalezienia plików DICOM.  W trosce o komfort użytkowników, aplikacja została zaprojektowana w sposób pozwalający na wyjątkowo intuicyjną obsługę, a wszelkie zastosowane w niej rozwiązania zoptymalizowano tak, by były możliwie najmniej czasochłonne. Q-IMAGE DICOM CONVERTER umożliwia zmianę bądź uzupełnienie informacji o pacjencie przed przesłaniem plików do PACS.

  • Importowanie badań w standardzie DICOM
  • mportowanie plików graficznych
  • Możliwość uzupełniania informacji o pacjencie
  • Obsługa DICOM Modality Worklist