Radioterapia – zasada działania

źródło: www.affidea.pl
Radioterapia jest metodą leczenia wykorzystującą energię promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące działa na komórki bezpośrednio – powodując uszkodzenie nici DNA, i pośrednio – powodując radiolizę wody oraz wtórne uszkodzenie jej struktur spowodowane wolnymi rodnikami. Zmiany fizykochemiczne zachodzące w komórce upośledzają jej zdolność do podziałów i zaburzają czynności metaboliczne. Z terapeutycznego punktu widzenia najistotniejsze są uszkodzenia, które prowadzą do śmierci komórki. Dawka promieniowania pochłoniętego wyrażana jest w jednostkach Grey (Gy) i ma wymiar J/kg Więcej