Kompleksowe wyposażenie zakładu radiologii

źródło: OPM, 10/2015
Podstawową zasadą przy każdym zakupie i procesie tworzenia pracowni radiologicznej powinna być dbałość o efektywność i możliwie najpełniejsze wykorzystanie instalowanego wyposażenia. W ostatnich latach inwestycjom dokonywanym przez szpitale z pewnością sprzyjała możliwość uzyskania unijnego dofinansowania. Więcej