Zintegrowany system informatyczny w szpitalu im.L.Rydygiera w Krakowie

źródło: OPM, 1-2/2013
Obecny stan informatyzacji szpitala jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy dyrekcją szpitala a firmą implementującą system oraz wysokiego zaangażowania pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala. Więcej