Impuls-Leasing

impuls-leasing

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International z siedzibą w Austrii i należy do grupy bankowej Raiffeisenlandesbank Górnej Austrii (RLBOÖ), której suma bilansowa na koniec 2011 roku wynosiła 38 miliardów EUR, a zysk netto osiągnął kwotę 320 milionów EUR. Świadczy to o naszej stabilności, solidności oraz wypłacalności.

LEASING SPRZĘTU MEDYCZNEGO

„Zdrowie pacjentów i skuteczność ich leczenia są najważniejsze” – wiemy o tym doskonale i dlatego przygotowaliśmy specjalne warunki leasingu, dzięki którym uzyskacie Państwo dostęp do niezbędnego w Waszej praktyce wyposażenia w urządzenia medyczne oraz inne niezbędne środki trwałe do prowadzenia gabinetu, przychodni czy apteki. Ofertę kierujemy do lekarzy wszystkich specjalizacji, optyków, protetyków, weterynarzy oraz właścicieli aptek.

Finansujemy:

 • unity stomatologiczne, urządzenia diagnostyczne, sprzęt optyczny i okulistyczny, aparaty pomiarowe, sprzęt laboratoryjny i mierniczy, sprzęt chirurgiczny i inny
 • samochody osobowe i dostawcze (nowe i używane, dowolnej marki)
 • wyposażenie (sprzęt IT, meble)

Warunki umowy LEASINGU/POŻYCZKI:

 • finansowanie nawet do 100% wartości inwestycji (brutto dla pożyczki)
 • leasing operacyjny, finansowy lub pożyczka
 • okres umowy – do 60 miesięcy
 • waluta – PLN, EUR
 • raty leasingu/pożyczki – zmienne oparte na rynkowych stopach procentowych (WIBOR, EURIBOR) lub stałe oparte na stałej stopie procentowej
 • ubezpieczenie
 • zabezpieczenie – w standardzie oparte na wekslu in blanco


LEASING – Korzyści podatkowe:

Leasing operacyjny – Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

  • wstępną opłatę leasingową
  • raty leasingowe
  • wydatki związane z eksploatacją urządzenia
  • koszty ubezpieczenia
  • VAT – w całości do odliczenia

Leasing finansowy – Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

  • część odsetkową raty leasingowej
  • wydatki związane z eksploatacją urządzenia
  • koszty ubezpieczenia
  • amortyzację sprzętu
  • VAT* – w całości do odliczenia

* W leasingu finansowym podatek VAT od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej.

POŻYCZKA – zalety produktu i korzyści podatkowe:

Zalety pożyczki:

 • Pożyczkobiorca jest właścicielem finansowanego środka trwałego
 • brak ograniczeń dotyczących minimalnego okresu trwania umowy i wysokości wartości końcowej
 • możliwość skorzystania z dotacji, ponieważ jednym z podstawowych wymogów jej uzyskania jest przedstawienie faktury zakupu – nabycia środka trwałego. W przypadku pożyczki, na fakturze zakupu środka trwałego, Pożyczkobiorca występuje jako Nabywca

Korzyści podatkowe – Pożyczkobiorca do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • część odsetkową raty pożyczki
 • VAT – w całości
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • amortyzację sprzętu
 • koszty ubezpieczenia