mLeasing

mLeasing Sp.z o.o. zajmuje obecnie drugie miejsce w rankingu firm leasingowych finansujących urządzenia medyczne w Polsce.

Produkty finansowe
leasing operacyjny – finansowanie możliwe w PLN oraz w CHF i EUR
leasing finansowy – finansowanie możliwe w PLN oraz w CHF i EUR
pożyczka – finansowanie możliwe tylko w PLN

Produkty są skierowane do :
• podmiotów leczniczych ( bez względu na formę prawną )
• Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
• indywidualnych praktyk lekarskich i stomatologicznych
• aptek prywatnych
• gabinetów protetycznych
• gabinetów dermatologii estetycznej i kosmetologii
• praktyk pielęgniarskich
• praktyk optycznych
• praktyk fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych
• dostawców urządzeń medycznych

Propozycja:
• okres finansowania od 6 do 72 miesięcy ( dla mebli medycznych i IT do 36 miesięcy)
• opłata wstępna już od 0% ( dla mebli i IT 15 % )
Wymagane dokumenty :
• do 350.000 pln :wypełniony wniosek oraz dokument uprawniający do wykonywania zawodu, dla spółek umowa spółki
• Powyżej 350.000 wypełniony wniosek, oświadczenie majątkowe, dokument uprawniający do wykonywania zawodu oraz dokumenty finansowe za ostatni rok i za bieżący okres, dla spółek umowa spółki

Korzyści :
• szybkość działania, wygoda dla Klienta
• uproszczone procedury dokumentowe, do kwoty 350 000,00PLN wymagany jest wniosek dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu .
• możliwość dopasowania opłat rat do sytuacji finansowej Korzystającego, struktury jego bilansu i założeń danego projektu inwestycyjnego
• szybki proces podpisania umowy i przekazania przedmiotu leasingu Klientowi
• możliwość skorzystania z preferencyjnych stawek i dodatkowych opcji ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenie do wartości odtworzeniowej urządzenia.
• oferujemy leasing operacyjny , leasing finansowy i pożyczkę
• pożyczka uwzględnia 8% Vat na urządzenia medyczne, bez konieczności wpłacania VAT z góry

leasing operacyjny – Korzystający nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, takie prawo przysługuje Leasingodawcy; opłaty ponoszone przez korzystającego stanowią koszt uzyskania przychodu; do każdej raty leasingowej doliczany jest VAT 23%.

leasing finansowy – Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest część odsetkowa raty i amortyzacja przedmiotu leasingu (liniowa, degresywna, jednorazowa); VAT od całej wartości umowy jest płacony z góry (uwzględnia 8% VAT na urządzenia medyczne)

pożyczka – Pożyczkobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest część odsetkowa raty i amortyzacja przedmiotu umowy (liniowa, degresywna, jednorazowa).Z uwagi nana 8% VAT na urządzenia medyczne pożyczka jest najbardziej atrakcyjną formą finansowania sprzętu medycznego; raty pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodu bowiem część odsetkowa raty wchodzi w koszty bezpośrednio, a część kapitałowa raty wchodzi w koszty poprzez amortyzację.